Nieuws Algemeen

Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie

Algemeen, 06 september 2022

Bedrijfsfusie

Fusie

Van een fusie is sprake als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan. Een fusie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is de bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draagt u niet uw aandelen over, maar draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding ontvangt uw bv dan aandelen in de overnemer.

Bedrijfsfusie zonder belastingheffing

In beginsel is de bv bij een bedrijfsfusie vennootschapsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de waarde van de ontvangen aandelen en de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming. Het is echter ook mogelijk om dit, onder voorwaarden, fiscaal geruisloos te doen. Grofweg betekent dit dat de onderneming door de overnemer wordt voortgezet tegen dezelfde fiscale boekwaarden en dat geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Tip! Een bedrijfsfusie kan ook gebruikt worden om een holdingstructuur te creëren.

Let op! Een fusie, maar ook het creëren van een holdingstructuur, is ook op andere wijze mogelijk, zoals door middel van een aandelenfusie. Laat daarom altijd aan de hand van uw feitelijke situatie beoordelen of de bedrijfsfusie de meest aangewezen weg is voor u.

Terugwerkende kracht tot begin 2022

Voldoet u aan de voorwaarden voor een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. U moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 uw intentie bij de Belastingdienst registreren.

Tip! Twijfelt u nog? Registreer dan wel uw intentie bij de Belastingdienst. Als u dan besluit tot een fiscaal geruisloze bedrijfsfusie, dan kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. U heeft dan tot en met 31 maart 2023 om de bedrijfsfusie tot stand te brengen.

Let op! Is het boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan gelden niet de hiervoor genoemde data. Registreren van de intentie moet dan binnen negen maanden na het boekjaar en de bedrijfsfusie moet dan binnen vijftien maanden na het boekjaar tot stand zijn gekomen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven