Nieuws Algemeen

Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Algemeen, 19 november 2019

Extra aftrek

Energiezuinig investerenDe KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, mag u een extra percentage van het investeringsbedrag aftrekken.

Omvang KIA

De KIA is bedoeld voor kleinere investeerders. Daarom loopt de KIA vanaf een investeringsbedrag van € 106.150 af naarmate de omvang van de investering toeneemt. De KIA bedraagt maximaal 28%.

Ondergrens en bovengrens

De KIA kent een ondergrens van € 2.300. Alleen als u in een jaar meer investeert dan € 2.300, heeft u recht op de KIA. De bovengrens van de KIA is € 318.449. Investeert u in 2019 meer dan dit bedrag, dan krijgt u geen KIA.

Investeringen clusteren of splitsen

U kunt proberen de ondergrens te mijden door kleinere investeringen door de jaren heen te clusteren. Investeert u bijvoorbeeld in 2019 en 2020 beide jaren voor € 2.000, dan krijgt u geen KIA. Investeert u alleen in 2019 voor € 4.000 en in 2020 niet, dan levert dit € 1.120 aan KIA op.

Andersom kunt u grotere investeringen zo mogelijk beter splitsen. Een investering in 2019 van € 400.000 levert geen KIA op. Investeert u in 2020 niet, dan kunt u beter uw investering splitsen en bijvoorbeeld in 2019 én 2020 ieder jaar € 200.000 investeren. Dit levert bijna € 18.000 aan KIA op.

Voorkom terugbetalen

Als u een investering binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde, weer afstoot, moet u de KIA over de verkoopopbrengst terugbetalen. U kunt dit dus voorkomen door pas na deze termijn een bedrijfsmiddel af te stoten.

Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven