Nieuws Algemeen

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

Algemeen, 13 november 2019

Beperkt afschrijven op gebouwen

U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die u zelf gebruikt, een beperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in beginsel afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde.

Let op! De beperking qua afschrijven geldt ook voor de ondergrond en de aanhorigheden. Voor het gerechtshof in Den Bosch kwam onlangs de vraag aan de orde wat we hier precies onder moeten verstaan.

Agrarisch bedrijf

AgrarischDe zaak betrof een agrarisch bedrijf. Concreet ging het om de vraag of de mestsilo, het strooiselhok, de erfverharding en de sleufsilo’s tot de aanhorigheden behoorden.

Afhankelijk van gebruik

Het hof komt tot de conclusie dat voor de term aanhorigheden beslissend is of de bouwwerken ‘behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan’ het gebouw. Dit is ook afhankelijk van het bedrijfsproces. Dit betekent dat de vraag of een bouwwerk als aanhorigheid is aan te merken, afhankelijk is van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, in dit geval het gebruik binnen een agrarisch bedrijf. Het hof komt in deze zaak tot de conclusie dat de betreffende bouwwerken een aanhorigheid zijn, zodat er ook beperkt op kan worden afgeschreven.

Erfverharding

Volgens het hof behoort zelfs de erfverharding tot het gebouw, aangezien het voor het bedrijf van belang is dat de gebouwen bereikbaar zijn.

Heeft u vragen over het afschrijven op gebouwen, neem dan contact met ons op.

 

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven