Nieuws Algemeen

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

Algemeen, 27 september 2018

Klein voordeel geringe vermogens

Over een belastbaar vermogen tot € 71.650 betaalt u in 2019 iets minder belasting dan nu. Het vermogen boven deze grens wordt juist iets zwaarder belast. Belastingplichtigen met kleinere vermogens gaan er daarom iets op vooruit, degenen met een wat groter vermogen betalen juist meer.

Let op! Het belastbaar bedrag van € 71.650 wordt verdubbeld voor degenen met een partner. Bovendien is een vermogen van € 30.360 vrijgesteld. Ook hier geldt voor degenen met een partner het dubbele bedrag.

Verondersteld rendement

EuroEr wordt in box 3 belasting geheven over een verondersteld rendement. Of dit ook behaald wordt, is niet relevant. Bij sparen wordt in 2019 uitgegaan van een opbrengst van 0,13%, bij beleggen van 5,6%. Dit jaar is dat 0,36% en 5,38%.

Meer beleggen bij groter vermogen

De fiscus gaat ervan uit dat degenen met een groter vermogen meer beleggen. Voor grotere vermogens volgt dus automatisch een hoger verondersteld rendement.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat u een vermogen bezit van € 100.000 en geen partner heeft. Door de vrijstelling van € 30.360 is uw belastbaar vermogen  € 100.000 -/- € 30.360 = € 69.640. U wordt verondersteld hiervan 67% te sparen en 33% te beleggen. Bij genoemde veronderstelde rendementen van 0,13% en 5,6% vloeit hieruit een rendement voort van 1,9351%. Het veronderstelde rendement is dus € 69.640 x 1,9351% = € 1.348. Hierover betaalt u 30% belasting, dus € 404. Dit jaar betaalt u over hetzelfde vermogen nog € 424, twee tientjes meer dus.

Bij een vermogen van € 2 miljoen heeft u volgend jaar een belastbaar vermogen van € 1.969.640. Hierover betaalt u € 29.138 belasting. Dit jaar betaalt u € 28.224, ofwel € 914 minder.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven