Nieuws Algemeen

Huurkorting ivm corona – de lijn in de rechtspraak tot nu toe

Algemeen, 18 maart 2021

Door de coronamaatregelen hebben veel ondernemers moeite de huur te betalen en vragen daarom een huurverlaging aan bij hun verhuurder.

Over dit onderwerp zijn inmiddels meerdere rechtszaken gevoerd. De lijn tot nu toe in de rechtspraak is als volgt. De coronacrisis en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen kwalificeren als een onvoorziene omstandigheid dat een grond voor huurprijsverlaging kan opleveren. In de meeste gevallen wordt ook geoordeeld dat een gedwongen sluiting en andere overheidsmaatregelen die voor omzetderving zorgen een gebrek opleveren dat het huurgenot van huurders aantast. Dit brengt met zich mee dat de verhuurder de huurder in veel gevallen niet volledig aan zijn verplichting tot betaling van de huur kan houden (zolang de beperkingen aanhouden). Als een verzoek tot huurverlaging wordt toegewezen, wijst de rechter vaak een tijdelijke verlaging van de huurprijs toe liggend in de range van 25% – 50%. Bij de bepaling van dit percentage is de omvang van de omzetdaling van de huurder leidend. Als uitgangspunt geldt namelijk dat de tegenvaller gelijkelijk over de huurder en verhuurder moet worden verdeeld. Verder wordt er van de huurder verwacht dat hij zich inspant om financiële overheidssteun te ontvangen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven