Nieuws Algemeen

Is verhuur van woningdeel belast?

Algemeen, 08 oktober 2018

Belast of niet?

BedrijfspandOnlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een echtpaar een deel van hun woning, een tuinhuis dat bij de woning hoorde, een aantal dagen in het jaar aan toeristen had verhuurd. De inkomsten, ruim € 3.500, had het echtpaar niet aangegeven.

Navordering

De inspecteur vond dat de inkomsten belast waren en vorderde na. Hij deed dit over een bedrag van 70% van de huuropbrengst, volgens wetsartikel 3.113 wet IB dat de tijdelijke verhuur van de eigen woning regelt.

Niet voor gedeelte

Het echtpaar stapte naar de rechter en stelde dat het wetsartikel inkomsten uit tijdelijke verhuur van een deel van de woning niet belastbaar stelt. Naar hun mening geldt het artikel slechts bij tijdelijke verhuur van de gehele woning. De rechter ging hierin mee en stelde dat de wetsgeschiedenis aangaf dat het ook zo bedoeld was.

Kamervragen

De zaak leidde tot Kamervragen. In antwoord hierop gaf de staatssecretaris aan het niet met de uitspraak van de rechter eens te zijn. Volgens hem zijn ook inkomsten uit tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning belast. De fiscus gaat dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak.

Wat te doen?

Particulieren die een deel van hun woning tijdelijk verhuren aan bijvoorbeeld toeristen, kunnen deze inkomsten aangeven en vervolgens in bezwaar gaan tegen hun eigen aangifte. Waarschijnlijk houdt de fiscus dergelijke bezwaren aan totdat de Hoge Raad uiteindelijk over de zaak beslist heeft. Dit kan nog wel een paar jaar duren.

Let op! De kamerverhuurvrijstelling van € 5.246 is in deze situaties in ieder geval niet van toepassing. De kamerverhuurvrijstelling is bedoeld voor andere gevallen dan korte verhuur. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dan ook dat de huurder op het woonadres staat ingeschreven, wat bij toeristen niet het geval is.

Heeft u vragen over de belastbaarheid van inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven