Nieuws Algemeen

Jaaropgaaf 2017: check de gegevens

Algemeen, 22 januari 2018

RekenmachineJaaropgaaf 2017

De jaaropgaaf aan uw werknemers bevat altijd een aantal verplichte gegevens. Uw werknemer heeft deze nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting. De meeste gegevens van de jaaropgaaf staan op de loonstaat van de werknemer.

De Belastingdienst heeft een model jaaropgaaf voor 2017 die u kunt gebruiken. U bent dit echter niet verplicht. De jaaropgaaf is namelijk vormvrij. Heeft u de salarisadministratie geautomatiseerd, dan bevat het salarispakket ook een jaaropgaaf voor uw werknemers.

Check de gegevens

Gebruikt u niet het model van de Belastingdienst, dan moet u er wel voor zorgen dat alle gegevens die op deze model jaaropgaaf staan, ook terugkomen op de jaaropgaaf die u aan uw werknemers verstrekt. Het is niet onverstandig om dit te checken. Uw jaaropgaaf moet, naast de naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de werknemer en de werkgever, in ieder geval de volgende cumulatieve gegevens over 2017 bevatten:

  1. Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen
  2. Ingehouden loonheffing
  3. Verrekende arbeidskorting
  4. Of de loonheffingskorting wel of niet is toegepast en met ingang van wanneer
  5. Burgerservicenummer werknemer
  6. Loon voor de Zorgverzekeringswet
  7. Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet
  8. Verrekende levensloopverlofkorting
  9. Totaal premies werknemersverzekeringen
  10. Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

Tip! Ook de laatste loonstrook van het jaar kan dienen als jaaropgaaf. Daar moeten dan wel de cumulatieve verplichte gegevens op staan. Bovendien moet u aan uw werknemer laten weten welke gegevens op deze laatste loonstrook van 2017 tezamen de jaaropgaaf vormen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven