Nieuws Algemeen

Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024

Algemeen, 10 oktober 2022

Hoe werkt de middelingsregeling?

Rekenmachine

Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting u in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. U vergelijkt dit met de werkelijk door u betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is? Dan kunt u belasting terugvragen.

Geen invloed op toeslagen

Heeft u over de jaren waarin u wilt middelen één of meer toeslagen ontvangen, dan heeft de middeling hierop geen invloed. 

Voorwaarden middelingsregeling

Voor middeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u middeling alleen toepassen op inkomen uit box 1 en moet u middelen over een periode van drie aangesloten kalenderjaren.

Let op! Middeling gaat niet vanzelf, u moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.

Afschaffing middelingsregeling

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de middelingsregeling af te schaffen. Als dit voorstel wordt aangenomen, is de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak waarover u kunt middelen.

Tip! Elk jaar kan maar één keer in een middeling meegenomen worden. Kiest u voor een middeling over 2020 tot en met 2022, dan kunt u geen middeling meer toepassen voor de jaren 2023 en 2024. Mogelijk is het dan financieel voordeliger om de middeling toe te passen over 2019 tot en met 2021 en 2022 tot en met 2024.

Verzoek op tijd

U kunt alleen kalenderjaren in de middeling betrekken waarvoor een definitieve aanslag is opgelegd. Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet u doen binnen 36 maanden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die u wilt middelen onherroepelijk vaststaan.

Let op! Wilt u een middelingsteruggaaf voor de jaren 2022 tot en met 2024, dan kunt u deze pas aanvragen nadat u een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2024 heeft. Deze zal op zijn vroegst in 2025 worden opgelegd.

Let op! Het plan om de middelingsregeling af te schaffen, moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven