Nieuws Algemeen

Lager salaris dga wegens ziekte?

Algemeen, 02 juli 2018

Gebruikelijk loon

Als dga moet u een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris opnemen uit uw bv. Voor het jaar 2018 is het uitgangspunt dat dit het hoogste bedrag is van:

  • minstens 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van uw meest verdienende werknemer
  • € 45.000.

Tip: Als u aannemelijk kunt maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000, mag u hiervan uitgaan. U heeft dan wel de bewijslast.

Adviseur met oogklachten

Onlangs bracht een dga een zaak voor de fiscale rechter waarbij het handelde om de hoogte van zijn gebruikelijk loon. De man was financieel adviseur en werd tijdens het jaar geveld door een oogziekte. Als gevolg hiervan ging hij minder werken en werd het jaar erna zelfs voor 100% afgekeurd.

Lager gebruikelijk loon?

Voor de rechter ging het erom of de man als gevolg van zijn oogziekte een lager gebruikelijk loon op kon nemen. De rechter vond van wel, omdat duidelijk werd dat de man beduidend minder was gaan werken en zich als gevolg van zijn oogziekte moest toeleggen op eenvoudiger werkzaamheden.

Wel bestuurshandelingen

Minder van belang was dat de man wel bestuurshandelingen bleef verrichten. Ook het feit dat de omzet niet veel was gedaald, was minder van belang nu hiervoor een goede verklaring was in de vorm van een extra aangetrokken arbeidskracht.

Office manager

De werkzaamheden waren nu volgens de rechter vergelijkbaar met die van een officemanager. Uitgaande van een jaarsalaris van ongeveer € 32.000 betekende dit dat bij een werkweek van ongeveer 20 uur een gebruikelijk loon van € 16.000 passend werd geacht.

Heeft u vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven