Nieuws Algemeen

Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast

Algemeen, 25 augustus 2022

Kinderalimentatie = Partneralimentatie

Alimentatie

In een zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant waren de ex-echtelieden overeengekomen dat in 2017 en 2018 bedragen van € 15.000 respectievelijk € 12.000 zouden worden betaald aan kinderalimentatie. De man voor wiens rekening deze bedragen waren gekomen, wilde hiervan een deel aanmerken als partneralimentatie om deze in aftrek te kunnen brengen.

Overeenkomst doorslaggevend

De rechtbank stelde echter dat de tekst van de overeenkomst doorslaggevend was en liet de bedragen niet in aftrek toe. Kinderalimentatie is nu eenmaal, in tegenstelling tot partneralimentatie, niet aftrekbaar.

Anders bedoeld

Dat de afspraken eigenlijk anders bedoeld waren, mocht niet baten. Ook niet dat de betaalde bedragen dusdanig hoog waren, dat het er alle schijn van had dat ze niet alleen bedoeld waren voor onderhoud van het kind. Dat de bedragen vermoedelijk ook werden gebruikt voor het levensonderhoud van de ex-partner deed evenmin ter zake.

Fiscale gevolgen

De man voer ten slotte nog aan dat de bedragen erg hoog waren en dat hij bij het sluiten van het convenant geen rekening had gehouden met de fiscale gevolgen ervan. Ook dit kon de rechtbank echter niet op een ander standpunt brengen. De gecorrigeerde aanslagen bleven dan ook in stand.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven