Nieuws Algemeen

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Algemeen, 09 mei 2018

MedischGenees- en heelkundige hulp

Onder anderen de kosten van genees- en heelkundige hulp zijn fiscaal aftrekbaar. Dat klinkt eenvoudig, maar de wettelijke definitie maakt duidelijk dat dit bepaald niet zo is.

Paramedici

Genees- en heelkundige hulp is aftrekbaar als de behandeling wordt uitgevoerd door een arts. Daarnaast is er aftrek bij een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus.
Tenslotte geldt voor sommige paramedici dat het ook voldoende is als voor de behandeling een verklaring door de paramedicus is afgegeven die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Alleen dan hoeft de behandeling dus niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts te hebben plaatsgevonden.

Wie wel, wie niet?

De paramedici waarvoor onder voorwaarden geen voorschrift en begeleiding van een arts vereist is betreft

 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • oefentherapeuten
 • orthoptisten
 • podotherapeuten
 • mondhygiënisten
 • huidtherapeuten

Verklaring vereist

Genoemde paramedici moeten de patiënt tevens voorzien van een verklaring, waaruit onder meer moet blijken dat de paramedicus bevoegd is de betreffende paramedische titel te voeren. Zo niet, dan bestaat er geen recht op aftrek van de zorgkosten.

Uitspraak rechter

Het bovenstaande is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. In deze zaak werd de aftrek van kosten van een huidtherapeut geweigerd, omdat geen verklaring kon worden overlegd waaruit bleek dat de titel ‘huidtherapeut’ terecht werd gevoerd.

Aanvullende eisen verklaring

De vereiste verklaring moet aan nog een aantal gegevens bevatten, wil aftrek mogelijk zijn. Het betreft:

 • naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de paramedicus;
 • naam, adres en burgerservicenummer van de patient;
 • de aandoening van de patient;
 • het aantal behandelingen dat voortvloeit uit ziekte of invaliditeit;
 • de dagtekening van de verklaring.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven