Nieuws Algemeen

Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei

Algemeen, 23 mei 2018

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Icoon logistiekMeer ondernemers zien winst verbeteren

De omzet is in de logistieke branche in 2017 met 4,4% toegenomen, versus 5,6% een jaar eerder. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 14,3% hoger uit. Dit was een forse verbetering ten opzichte van 2016 (+6,3%), maar nog wel beneden het mkb-gemiddelde (+15,5%). Er waren in 2017 meer logistieke ondernemers die de winst zagen stabiliseren of toenemen dan een jaar eerder (56% versus 46%). De groei van de brutomarge stond wel onder druk: van +7,3% in 2016 naar +4,5% in 2017. Dit is mogelijk de verklaring voor het feit dat het percentage bedrijven met een winststijging van 25% of meer beduidend lager lag dan het mkb-gemiddelde.

Goed jaar vervoer over water

Binnen de logistieke sector liet vooral het vervoer over water een sterke winstontwikkeling zien. Dit segment profiteerde van hogere tarieven als gevolg van de laagwaterstanden. Het goederenvervoer over de weg zag de winst licht krimpen. In deze subbranche namen de personeelskosten, goed voor ongeveer 50% van de totale kosten, relatief sterk toe. Dit hangt samen met de komst van de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Sterke verbetering eigen vermogen

De bedrijfskosten namen per saldo met bijna 5% toe, versus bijna 8% een jaar eerder. Opnieuw lieten de verkoopkosten een sterke daling zien, terwijl de personeelskosten veel minder hard stegen dan in 2016. Wel liepen de loonkosten en de kosten voor sociale zekerheid sterker op. Opvallend was daarnaast de sterke verbetering van het eigen vermogen. De schulden, zowel langlopend als kortlopend, zijn afgenomen, waar in 2016 nog sprake was van een stijging.

Krappe arbeidsmarkt

De sterke economie geeft de logistiek een impuls, maar heeft ook een keerzijde: het aantal vacatures loopt op en het is steeds moeilijker om die op te vullen. Zo is er volgens het UWV in bijna alle regio’s in Nederland sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor chauffeurs. Dit komt deels door de groei van het goederenvervoer, maar ook doordat relatief veel chauffeurs met pensioen gaan. Daar komt bij dat de transportketen steeds complexer wordt. Logistieke ondernemers zullen daarom efficiënter moeten (samen)werken en innoveren.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven