Nieuws Algemeen

Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling

Algemeen, 31 augustus 2018

Cultuurgrondvrijstelling

WeilandDe cultuurgrondvrijstelling in de wet WOZ houdt in dat de waarde van ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, buiten beschouwing blijft. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad behoort onder landbouw in dit verband ook weidebouw en veehouderij.

Weidebouw?

Volgens de hoogste rechter is weidebouw ook het gebruik van weilanden om dieren van gras te voorzien. Dit kan door het grasland te maaien om hooi als wintervoer te verzamelen en de weilanden te laten begrazen.

Gebruik bewijzen

Wie zich op de cultuurvrijstelling beroept, dient dit gebruik indien de Belastingdienst dit ter discussie stelt, wel te kunnen bewijzen. Concreet moet dan aangetoond worden dat deze grond voor minstens 90% bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Fiscus gedwarsboomd

Het werkt daarbij niet in uw voordeel als u de inspecteur dwarsboomt in het vaststellen van de feiten en daarmee de waarde van de grond. In een zaak voor de rechter in Noord-Nederland was hiervan sprake. Een agrariër had geen medewerking willen verlenen aan een waarneming ter plaatse.

Luchtfoto’s

De inspecteur was echter niet voor één gat te vangen en had gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Vroeger een hele klus, maar tegenwoordig, bijvoorbeeld met gebruik van drones, redelijk eenvoudig en weinig kostbaar. Hierop bleek het perceel grond aan de boerderij te grenzen, waslijnen te bevatten en met een hek te zijn afgeschermd van de bedrijfsmatig gebruikte grond. De cultuurgrondvrijstelling werd voor dit perceel dan ook niet toegekend.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven