Nieuws Fiscaal

Machtiging belasting aanslagen

Fiscaal, 11 juni 2014

Tot op heden ontvangen wij van de Belastingdienst digitale kopieën van de aanslagen van u. Doordat Worrell & Jetten uw aanslagen in digitale vorm ontvangt, kunnen wij deze gelijk voor u controleren en bezwaar maken tegen de aanslag indien deze niet overeenkomstig een verzoek c.q. de ingediende aangifte is opgelegd.

De elektronische kopieaanslag (EKA), zoals wij deze tot op heden ontvangen, wordt door de Belastingdienst vervangen door een Servicebericht Aanslag (SBA). Hoewel wij dus ook in de toekomst uw aanslagen in elektronische vorm ontvangen, heeft deze verandering een aantal administratieve gevolgen.

Om te zorgen dat wij van u een Servicebericht Aanslag (SBA) ontvangen, zullen wij binnenkort een machtigingsaanvraag indienen. In deze aanvraag geven wij aan voor welke belastingsoort (inkomstenbelasting en / of vennootschapsbelasting) en voor welk belastingjaar een SBA wordt aangevraagd. Deze aanvraag gaat naar Logius, de organisatie die de machtigingen voor SBA beheert. Van Logius ontvangt u vervolgens een brief. Indien wij voor u meerdere machtigingen hebben aangevraagd, dan ontvangt u van Logius meerdere brieven.

U kunt beslissen of u akkoord gaat met onze machtigingsaanvraag. Indien u het met onze machtigingsaanvraag eens bent, dan hoeft u niets te doen. Na 19 kalenderdagen activeert Logius de machtigingsaanvraag en ontvangen wij uw kopie aanslagen. Wilt u niet dat wij uw aanslagen in elektronische vorm ontvangen, dan moet u binnen de in de brief genoemde termijn een formulier retourneren dat Logius bij de brief meestuurt.

Indien u wilt dat wij uw aanslag ter controle in elektronische vorm ontvangen, dan hoeft u dus niets te doen. Wij ontvangen en beoordelen dan de aanslagen zoals u dat van ons gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remy Rozendaal.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven