Nieuws Algemeen

Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen?

Algemeen, 18 maart 2019

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

AutosleutelsEen auto van de zaak is inmiddels een niet meer weg te denken arbeidsvoorwaarde. Omdat de auto meestal ook privé gebruikt mag worden, bespaart de werknemer zich de kosten van aanschaf en gebruik van een auto in privé.

Kostenbesparing

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een werkgever vanuit kostenoogpunt het contract inzake een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto wilde beëindigen. De werknemer was het hiermee niet eens, waarna men samen besloot het conflict aan de rechter voor te leggen.

Voorwaarden

Voor de rechter werd duidelijk dat de betreffende werknemer niet meer voldeed aan de voorwaarden waarbij recht bestond op een auto van de zaak. Wegens wijziging van zijn werkzaamheden reed hij namelijk niet meer voldoende zakelijke kilometers.

Zwaarwichtig belang

De rechter diende de afweging te maken of er sprake was van een ‘zwaarwichtig belang’ voor de werkgever en of de rechten van de werknemer hiervoor in redelijkheid dienden te wijken.

Oordeel rechter

De rechter vond dat er inderdaad sprake was van een dermate zwaarwichtig belang. Bovendien voldeed de werknemer niet meer aan de voorwaarden om voor een leaseauto in aanmerking te komen.

Let op! De rechter gaf echter aan dat, gelet op alle van belang zijnde feiten en de noodzakelijke kostenbesparing, ook zonder deze voorwaarden de rechten van de werknemer dienden te wijken voor die van de werkgever. Wel diende er voor een periode van twee jaar een tegemoetkoming te worden verstrekt in de kosten van een in privé aan te schaffen auto.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven