Nieuws Algemeen

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

Algemeen, 02 november 2018

PensioenEen voorwaarde is dat een informatieformulier aan de fiscus verstrekt wordt. Besloten is de termijn, onder voorwaarden, voor het inleveren hiervan te verlengen.

Afkopen met korting

Het afkopen van het bij de eigen bv opgebouwde pensioen kan in 2018 en 2019 nog met korting. Deze bedraagt in 2018 25% en in 2019 19,5%. Naast deze korting hoeft over de afkoop of omzetting ook geen revisierente betaald te worden.

Termijn te kort

In de praktijk blijkt de termijn voor het inleveren van het informatieformulier te kort. Deze termijn bedraagt momenteel één maand na de afkoop of omzetting van het opgebouwde pensioen.

Verlenging termijn

Besloten is daarom de termijn onder voorwaarden te verlengen. Is het informatieformulier binnen één jaar na afkoop of omzetting bij de fiscus ingeleverd, dan is dit toch nog tijdig. Heeft de afkoop of omzetting echter meer dan 46 weken vóór 31 oktober 2018 plaatsgevonden, dan moet het formulier binnen zes weken na 31 oktober zijn aangeleverd.

Voorwaarden

Er moet wel worden voldaan aan de overige voorwaarden inzake afkoop of omzetting, zoals medeondertekening door de partner. Ook moet bij afkoop de aangifte zijn ingediend en betaald volgens de wettelijke bepalingen.

Extra verlenging

Ontbreekt de handtekening, indien vereist, van de partner of ex-partner op het ingeleverde formulier, dan krijgt de belastingplichtige alsnog zes weken de tijd dit te herstellen. Dit geldt ook in bovengenoemde gevallen van termijnverlenging.

De goedkeuring heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2017.

Let op! Zorg dat u het informatieformulier tijdig inzendt! Aangegeven is dat de termijnverlenging eenmalig is. Zonder inlevering van het formulier profiteert u niet van de fiscale faciliteiten.

Heeft u vragen over het afkopen of omzetten van een pensioen bij de eigen bv, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven