Nieuws Algemeen

Met terugwerkende kracht de bv in of uit?

Algemeen, 06 september 2022

De bv in

BV in of uit

Of het verstandig is om uw onderneming in een bv in te brengen, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van uw onderneming. Zo kunnen aansprakelijkheid of toekomstige bedrijfsoverdracht een reden zijn om uw onderneming in te brengen in een bv.

De bv uit

Bij de beslissing om de onderneming weer uit de bv te halen, spelen vaak de kosten voor het in stand houden van de bv en de belastingheffing een rol.

Fiscale motieven

Fiscale motieven zullen ook een rol spelen bij de keuze om uw onderneming vanuit een bv te drijven of juist niet. Door verschillen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting was bij hogere winsten over het algemeen de bv aantrekkelijker.

Let op! In het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota zijn fiscale wijzigingen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting aangekondigd. Op dit moment is nog onduidelijk welke wijzigingen worden doorgevoerd en per wanneer die wijzigingen dan ingaan. Of de bv fiscaal aantrekkelijker is of niet, was al nooit voor iedere onderneming eenduidig te bepalen, maar is op dit moment nog lastiger te beoordelen. Op Prinsjesdag wordt meer duidelijkheid over de voorgenomen wijzigingen verwacht.

Terugwerkende kracht tot begin 2022

De motivatie om over te stappen naar een bv of juist de bv weer uit te gaan zal altijd een combinatie zijn van verschillende afwegingen. Overweegt u de bv in of uit te gaan, dan kunt u dit nu nog regelen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. U moet daarvoor vóór 1 oktober 2022 uw intentie om over te stappen naar een bv of om de bv weer uit te gaan registeren bij de Belastingdienst.

Tip! Twijfelt u nog, bijvoorbeeld omdat u eerst meer duidelijkheid wilt hebben over de aangekondigde wijzigingen in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting? Registreer dan wel uw intentie bij de Belastingdienst. Als u dan besluit om de bv in of de bv uit te gaan, kan dat in ieder geval nog, onder voorwaarden, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. U heeft dan tot en met 31 maart 2023 om de bv daadwerkelijk op te richten of te ontbinden.

Let op! Is uw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar, dan gelden voor u niet de hiervoor genoemde data. U moet dan uw intentie registreren binnen negen maanden na het laatste volledige boekjaar en de bv oprichten of ontbinden binnen vijftien maanden na het laatste volledige boekjaar.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven