Nieuws Algemeen

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

Algemeen, 18 januari 2018

PensioenAfschaffing PEB

Bent u dga, dan is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen vervallen. Opgebouwd pensioen in eigen beheer kan met korting worden afgekocht.

Ook voor afkoop?

De uitspraak betekent naar alle waarschijnlijkheid dat ook met afgekocht pensioen geen rekening mag worden gehouden bij de bepaling van uw gebruikelijk loon. Een willekeurige derde zou volgens de uitspraak van het Hof in een vergelijkbare situatie immers ook geen genoegen nemen met een lager salaris.

Afkopen in 2018?

Afkopen van in eigen beheer opgebouwd pensioen kan fiscaal vriendelijk nog in 2018 en 2019. Niet de hele afkoopsom wordt belast, maar het bedrag na toepassing van een korting die 25% bedraagt in 2018 en 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015.

Koopt u af in 2018, dan bent u dus belasting verschuldigd over 75% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast.

Let op! Het jaar van afkoop is niet van invloed op de revisierente. Zowel bij afkoop in 2018 als in 2019 bent u geen revisierente verschuldigd.

Heeft u vragen over het afkopen van uw pensioen in eigen beheer, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven