Nieuws Publicaties

NEVOA Connect: een nieuwe dienst voor juridisch advies

Publicaties, 05 september 2014

Artikel in: de SRA adviseur oktober 2012

Accountants en fiscalisten weten elkaar al te vinden. De volgende stap voor het ‘accountantskantoor in de toekomst’ is de ondernemer juridisch advies bieden. Het is een van de voorwaarden om als accountantskantoor de klant in optima forma te kunnen bedienen.

Hier spreekt Martine Schwagermann, bestuurslid van NEVOA, de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs die zelfstandig opereren of werkzaam zijn bij een accountantskantoor. Zij is er heilig van overtuigd dat accountantskantoren juridische dienstverlening moeten gaan aanbieden en zij spreekt uit ervaring. Om die reden heeft NEVOA, in samenwerking met SRA, een nieuwe dienstverlening, NEVOA Connect, opgezet die SRA-kantoren ondersteunt op juridisch gebied (zie kader).

Kans voor accountants
Schwagermann ziet in juridische diensten een enorme kans voor accountantskantoren. Klanten hebben vooral door de verdergaande juridisering steeds meer behoefte aan juridisch advies, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht of crisismanagement. En dat terwijl heel veel accountantskantoren geen of onvoldoende juridische kennis in huis hebben. De keuze is vervolgens om een jurist in dienst te nemen, maar “dan moet je wel binnen je klantenportefeuille in aanleg veel juridisch werk hebben“ of samen te werken met een zelfstandig bedrijfsjurist zoals NEVOA Connect mogelijk maakt.

“Accountants hebben een overall view van de onderneming. Zij spreken de taal van de ondernemer en kennen de onderneming door en door en weten waar de behoefte ligt van de ondernemer”, zegt het NEVOA-bestuurslid. “Mocht de ondernemer een dispuut hebben of een vraag over een reorganisatie of ontslag dan is het voor de ondernemer praktisch en laagdrempelig als hij hiervoor bij zijn eigen accountant/adviseur terecht kan. Mijn ervaring is dat klanten het prettig vinden dat er een jurist binnen het accountantskantoor is die weet wat er op juridisch vlak bij een mkb-er speelt, snel over de nodige informatie beschikt, proactief handelt en to-the-point-advies geeft, bijvoorbeeld door een contract goed dicht te timmeren. Is er geen bedrijfsjurist in huis, dan kan de accountant contact opnemen met NEVOA Connect. Na even sparren wordt de ondernemer uiteindelijk weer op weg geholpen. De accountant levert dus toegevoegde waarde met als doel een tevreden klant.”

IJzersterke combinatie
Bij het accountantskantoor waar Schwagermann destijds werkte, nam ze het initiatief om een juridische dienstverlening op te zetten. Dat lag in lijn met haar achtergrond. Ze studeerde af op ondernemingsrecht- en vervolgens fiscaal recht. “Dat is een ijzersterke combinatie, omdat veel advieswerk een juridische en fiscale invalshoek heeft”, zegt ze.

Bij Worrell & Jetten in Zoetermeer, het accountants- en advieskantoor waar Schwagermann nu partner is, was zij ook de aanjager van de juridische afdeling waar nu drie juristen fulltime werken op een totaal van 55 medewerkers. “Binnen een week na mijn aantreden in 2003 had ik genoeg werk voor mijzelf. Dus het idee van sommigen dat juristen niet in hun eigen omzet kunnen voorzien, is hierbij ontzenuwd.” Schwagermann hoeft haar kantoor niet meer te overtuigen van de noodzaak van juridische adviesdiensten. “Ik heb altijd geluk gehad dat mijn initiatief om bedrijfsjuridische adviesdiensten op te zetten steun kreeg”, aldus Schwagermann.

Proeven
Bedrijfsjuridisch advies verlenen is ook een kans om potentiële klanten binnen te halen. “Wij hebben ondernemers als klant die een eigen accountant hebben, maar voor juridische vraagstukken bij ons komen. Ik spreek ook ondernemers die ik een voorstel doe om eens een pilot op juridisch vlak te doen. Dan kunnen ze proeven hoe wij werken. Op deze manier kunnen we hen vertrouwen winnen en is de weg vrij voor een verdere samenwerking”, aldus Schwagermann. Op deze manier kunnen accountantskantoren zich onderscheiden van de concurrentie en kun je meer omzet binnenhalen. En dat is noodzakelijk gezien de prijsdruk op het jaarrekeningenwerk. Dat geldt volgens haar ook voor dienstverlening als corporate finance en human resource management.

NEVOA
Schwagermann kent NEVOA al jaren. Toen ze de enige bedrijfsjurist was bij haar eerste werkgever, zocht ze meteen aansluiting bij de beroepsorganisatie. “Ik kan er specifieke educatie volgen die goed is toegespitst op de adviespraktijk. Daarnaast heeft NEVOA een klankbordfunctie en kunnen bedrijfsjuridisch adviseurs met elkaar sparren. Daar heb ik geregeld gebruik van gemaakt en nu nog, als er bijvoorbeeld een vraagstuk ligt over intellectueel eigendom wat heel specifieke materie is.”
Haar ervaring met NEVOA en het feit dat ze iets terug wilde doen voor de beroepsorganisatie maakte ook dat zij enige tijd terug een zetel in het bestuur aanvaardde. “Wij kunnen een rol spelen in de slag die accountantskantoren moeten maken naar een adviesorganisatie. Eerst gingen accountants samenwerken met fiscalisten, nu moet de volgende stap worden gezet naar juridische advisering”, aldus Schwagermann.

In kader:
NEVOA, de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs die zelfstandig opereren of werkzaam zijn bij een accountantskantoor, heeft in samenwerking met SRA de nieuwe dienst NEVOA Connect opgezet. SRA heeft al jarenlang een samenwerkingsverband met NEVOA. SRA levert bijvoorbeeld secretariële ondersteuning en allerlei specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en opleidingen. NEVOA Connect is exclusief bedoeld voor accountants en fiscalisten van SRA-kantoren die vragen op bedrijfsjuridisch gebied hebben. Steeds meer kantoren zien zich geconfronteerd met de juridisering van het accountantsberoep en met klanten die juridische vragen bij hen neerleggen op het gebied van bijvoorbeeld ondernemings- of arbeidsrecht. Voor NEVOA Connect is daarom een groep zelfstandige gevestigde juristen geformeerd (die niet aan een bepaald accountantskantoor zijn verbonden) aan wie hoge eisen worden gesteld. Voorbeelden zijn een ruime ervaring in bedrijfsjuridische dienstverlening en een goede bekendheid met de praktijk en met de werkwijze van accountants en/of fiscalisten. “Het zijn juristen die de taal van de mkb-ondernemer spreken en die to-the-point-advies geven. Ze zijn in staat om praktische deskundige juridische adviezen te verstrekken”, aldus Martine Schwagermann, bestuurslid van NEVOA.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven