Nieuws Algemeen

Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten

Algemeen, 15 juni 2018

MedischDeze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg, maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op. Of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand.

Beschikbaar en betaalbaar houden

Het kabinet neemt daarom een reeks van gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, waaronder het abonnementstarief voor de Wmo en de verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. Het is de bedoeling dat beide maatregelen met ingang van 2019 van kracht worden.

Eerder dit jaar werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5 procent naar 10 procent. Ook heeft het kabinet al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot en met 2021 en is het kabinet voornemens om de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren op 250 euro per jaar.

Let op! Ongeacht inkomen, vermogen of gebruik gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van 17,50 euro per vier weken betalen.

Maximaal 17,50 per vier weken

Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens, die gebruik maken van een Wmo-voorziening, een vast tarief van 17,50 euro per vier weken betalen. Dit is ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er blijft ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het abonnementstarief maakt de uitvoeringspraktijk bovendien een stuk eenvoudiger, waardoor dit moet leiden tot een soepeler proces en minder fouten.

Vermogensinkomensbijtelling gehalveerd

Om de zorgkosten verder te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8 procent naar 4 procent van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.

Bron: Redactie Nationale Zorggids

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven