Nieuws HRM, Salaris & Advies

Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2017

HRM, Salaris & Advies, 06 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 krijgt een 22-jarige het hogere minimumloon. De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Het jeugdloon voor jongeren 18 – tot en met 21 jaar wordt ook geleidelijk hoger. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumleeftijd naar 21 jaar gaat. Werkgevers krijgen voor de hogere kosten van 18- tot en met 21- jarigen compensatie via het minimumjeugdloon – voordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon. Werkgevers hoeven de compensatie niet aan te vragen, maar de administratie dient wel op orde te zijn. Het minimumjeugdloon – voordeel wordt berekend aan de hand van de ingediende loonaangiften. Het minimumjeugdloon – voordeel betaalt de belastingdienst automatisch aan de werkgever uit in de tweede helft van 2019.

Bekijk met onderstaande link de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2017.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/inhoud/bedragen-minimumloon-2017

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven