Nieuws Algemeen

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

Algemeen, 14 maart 2018

In bezwaar

LaptopAls u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt u in bezwaar. Bij een gering belang, zoals bij WOZ-zaken, doen belastingplichtigen dat vaak zelf. Bij ingewikkelder zaken is het verstandig om dit door een fiscale professional te laten doen. Als u in bezwaar gaat, moet een collega van degene die de betreffende beslissing heeft genomen uw zaak nogmaals tegen het licht houden.

Telefonisch contact

Nadat u in bezwaar bent gegaan, zal de fiscus u proberen te bellen. In het telefoongesprek zal men een aantal zaken omtrent uw bezwaar met u bespreken. Bijvoorbeeld hoe men het beste met u kan communiceren. De fiscus doet dit bij voorkeur per e-mail.

Schriftelijk contact

Lukt telefonisch contact niet, dan zal men u schriftelijk vragen zelf te bellen. Alleen als u dit niet doet, zal men de communicatie rond uw bezwaar schriftelijk voortzetten.

Bezwaar telefonisch intrekken

Maakt u tijdens het contact met de fiscus duidelijk dat u uw bezwaar wilt intrekken, dan zal men u uitdrukkelijk vragen dit te bevestigen. Daarna ontvangt u deze bevestiging op papier, met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Doet u dit niet, dan gaat men ervan uit dat u uw bezwaar toch niet intrekt.

In gebreke stellen

De fiscus moet binnen zes weken uitspraak doen na verloop van uw bezwaartermijn. Haalt men deze deadline niet, dan kan men met u afspreken dat de termijn verlengd wordt. Hiermee hoeft u echter niet akkoord te gaan. In dat geval moet u de inspecteur in gebreke stellen. Dit kan via een formulier dat u kunt downloaden vanaf de site van de belastingdienst (belastingdienst.nl zoekterm ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’). Met dit formulier maakt u tevens aanspraak op een dwangsom als de beslissing daarna nog langer dan twee weken uitblijft.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven