Nieuws Algemeen

Nieuwe regels compensatie overuren

Algemeen, 09 november 2018

Werknemer met minimumloon

Per 1 januari 2019 is het voor u als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om meerwerk met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao. Dit geldt alleen voor werknemers met het minimumloon.

Let op! Voor werknemers met het minimumloon mag u vanaf 1 januari 2019 geen individuele afspraken meer maken om overuren te compenseren met vrije tijd.

VergaderingMeer dan het minimum?

Voor werknemers met een hoger loon geldt dit niet en mag u nog steeds tijd-voor-tijd-afspraken maken. Daarbij moet u er wel op letten dat de werknemer over alle gewerkte uren tezamen in de reguliere betalingsperiode ten minste het minimumloon ontvangt. Werknemers die door de compensatie in tijd onder het minimumloon uitkomen, moet u vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen.

Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk.

Opnemen vóór 1 juli

Wanneer in een cao een regeling is opgenomen voor de compensatie in tijd voor meerwerk, moet die vrije tijd altijd vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. Als dat niet is gebeurd, moet de werkgever het restant alsnog uitbetalen.

2018 is overgangsjaar

Door wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het verschil tussen overuren en meeruren sinds begin dit jaar komen te vervallen. Zowel meeruren als overuren vallen nu onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor nieuwe regels gelden. Voor de wet is 2018 een overgangsjaar, waarin werkgevers nog kunnen kiezen om meer- of overuren uit te betalen of om ze te compenseren in tijd. Dat is dus per 1 januari 2019 niet meer mogelijk.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven