Nieuws Fiscaal

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015

Fiscaal, 19 september 2014

Prinsjesdag 2014

Een broos herstel

Download hier de hele nieuwsbrief
Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van ‘zuur’ is het eindelijk weer tijd voor iets ‘zoets’. De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015.

Het kabinet zet in op herstel van de koopkracht, het verder terugdringen van het begrotingstekort en maatregelen om de economie te laten groeien, werkeloosheid te bestrijden, werkgelegenheid te stimuleren en de innovatiekracht te versterken.

De belangrijkste fiscale maatregelen zijn de verplichte invoering van de werkkostenregeling en de verzwaring van de gebruikelijkloonregeling voor directeuren-grootaandeelhouders. Per 1 januari 2015 moet iedere werkgever de werkkostenregeling toepassen. Die wordt vereenvoudigd, met een verlaging van de vrije ruimte als prijs. Dga’s zullen in 2015 hun loon opnieuw moeten toetsen aan de gewijzigde normen.

Moesten particulieren vorig jaar de broekriem nog een fors gaatje krapper doen, dit jaar worden de lasten op arbeid verlaagd met € 1 mrd in de vorm van een hogere arbeidskorting en een minder dan voorziene stijging van het belastingtarief in de eerste schijf. Particulieren moeten wel rekening houden met een iets hogere zorgpremie en een stijging van het eigen risico. De consumptie wordt gestimuleerd door bij afkoop van levenslooptegoed belasting te heffen over 80% hiervan.

De doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd door de periode voor de aftrek van rente op restschulden te verlengen van 10 naar 15 jaar. De termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek in verhuissituaties blijft 3 jaar. Het blijft mogelijk om binnen de driejaarsperiode tijdelijk te verhuren waarna de hypotheekrenteaftrek voor de nog niet verstreken periode herleeft. Tot slot wordt het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan 2 jaar) verlengd tot 1 juli 2015.

Wat weggestopt, maar van steeds groter belang, zijn maatregelen op het gebied van milieubelastingen. Voor bepaalde vormen van lokale opwekking van duurzame energie bevat het Belastingplan maatregelen die duidelijkheid scheppen over de heffing van energiebelasting.

Op Prinsjesdag 2014 heeft het kabinet ook zijn visie gegeven op de herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil daarin geen overhaaste stappen maken om voldoende draagvlak te creëren in de politiek, de samenleving en de Belastingdienst.

In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

 

Download hier de hele nieuwsbrief

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven