Nieuws Algemeen

Oneens met vermogensrendementsheffing? Maak zelf en vóór 15 juli bezwaar

Algemeen, 04 juni 2018

VermogensrendementsheffingDit heeft de rijksoverheid laten weten. De heffing over ons vermogen in box 3 wordt gebaseerd op een forfaitair rendement. Of u dat rendement in werkelijkheid ook behaalt, is niet van belang.

Individueel bezwaar nodig?

Bent u het met de heffing in box 3 niet eens, dan zult u voor het jaar 2017 individueel bezwaar aan moeten tekenen. Dit is ook zo als de Belastingdienst zou besluiten de bezwaarschriften als ‘massaal bezwaar’ aan te wijzen. Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017.

Niet nodig voor 2013 tot en met 2016

Eerder is beslist dat bezwaren tegen de heffing op spaarsaldi in box 3 worden aangemerkt als ‘massaal bezwaar’ voor de periode 2013 tot en met 2016. Dit betekent dat bezwaren tegen de heffing in box 3 over deze jaren niet nodig zijn, voor zover het de heffing op spaarsaldi betreft. Worden belastingplichtigen in deze zaken in het gelijk gesteld, dan geldt de uitspraak dus voor iedereen in soortgelijke omstandigheden.

Let op! Wilt u de heffing over deze jaren op ander vermogen of op andere gronden aanvechten, dan is bezwaar voor de jaren 2013 t/m 2016 dus wel nodig.

Goedkeuring

Verder is goedgekeurd dat bezwaren over 2017 gericht tegen de box 3-heffing die vóór 15 juli 2018 worden ingediend, als ’tijdig’ worden aangemerkt, dus ook wanneer de bezwaartermijn al verstreken is.

Heeft u vragen over bezwaar maken tegen de heffing in box 3, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven