Nieuws Algemeen

Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting

Algemeen, 12 december 2018

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Handen schuddenDe wet bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor goederen die behoren tot een onderneming en aan die onderneming dienstbaar zijn. Voorwaarde is wel dat die onderneming in zijn geheel moet worden voortgezet.

Voor wie geldt de vrijstelling?

De vrijstelling geldt voor kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten, van de ondernemer. Hiertoe behoren ook pleegkinderen, halfbroers, halfzusters, pleegbroers en pleegzusters.

Vrijstelling ook bij schenken aandelen

Naar de letter van de wet geldt de vrijstelling niet voor aandelen in een onroerendgoed-bv. De Hoge Raad heeft nu beslist dat de wet ruim moet worden uitgelegd en dat de vrijstelling ook geldt voor aandelen in een onroerendgoed-bv. Voorwaarde is wel dat de vrijstelling ook van toepassing geweest zou moeten zijn als er geen aandelen, maar onroerend goed zou zijn geschonken of op andere wijze zou zijn overgedragen.

Voorwaarden

Volgens de uitspraak geldt de vrijstelling omdat de bv een onderneming drijft en dus niet alleen belegt. Ook werden alle aandelen verkregen, zodat de volledige zeggenschap van de bv overgaat op de familieleden voor wie de vrijstelling geldt. Deze voorwaarden gelden ook als geen aandelen, maar onroerend goed zou zijn geschonken of op andere wijze zou zijn overgedragen. Er wordt dus voldaan aan de bedoeling van de wettelijke vrijstelling.

Let op! De uitspraak betekent uitdrukkelijk niet dat de vrijstelling ook kan worden verkregen door het tussenschuiven van een bv in de gevallen waarin geen recht bestaat op de vrijstelling.

Heeft u vragen over de vrijstelling in de overdrachtsbelasting, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven