Nieuws Algemeen

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

Algemeen, 18 juli 2019

PayrollenPayrolling?

Kenmerkend voor payrolling is volgens de definitie in de WAB dat (a) de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt vervult en (b) dat de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Wat brengt de WAB?

Als we kijken naar de wijzigingen die de WAB voor payrolling in petto heeft, ziet het ernaar uit dat het gebruik van payrolling duurder zal worden. Wat verandert er?

Gelijke arbeidsvoorwaarden

  • Geldt voor alle arbeidsvoorwaarden. Payrollers moeten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dat gaat om individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, maar ook om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Let op, het gaat ook om de andere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een sociaal plan of een werk-naar-werktraject.
  • Arbeidsvoorwaarden melden. Als inlener/opdrachtgever wordt u verplicht de arbeidsvoorwaarden die binnen uw bedrijf gelden, te melden aan het payrollbedrijf. Dit moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

Adequate pensioenopbouw

  • Gelijktrekken. Payrollwerknemers krijgen recht op een adequaat pensioen. De pensioenregeling van payrollwerknemers moet meer gelijkgetrokken worden met die van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever.
  • Payrollbedrijf moet dit regelen. De payrollsector heeft de mogelijkheid een eigen regeling te treffen en voor de uitvoering daarvan een eigen uitvoerder te vinden. Payrollbedrijven die niet deelnemen aan de collectieve regeling, moeten een eigen regeling treffen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de norm dat voor hun werknemers een adequate pensioenregeling geldt.
    Ook als de opdrachtgever geen werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst heeft, maar er voor werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies wel een pensioenregeling geldt, moet de payroller een adequate pensioenregeling treffen.

Let op! De verplichting een adequate pensioenregeling te treffen geldt niet als de opdrachtgever voor soortgelijke werknemers geen pensioenregeling heeft getroffen en er in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven waar deze werkzaam is geen beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling geldt.

Uitzendbepalingen niet meer toepassen

Een aantal bijzondere bepalingen voor uitzendovereenkomsten geldt nu (nog) voor payrollovereenkomsten. Deze bepalingen worden met de WAB buiten toepassing verklaard. Het gaat dan om:

  • Geen ‘verlengde’ keten. In een cao mag er niet meer worden afgesproken dat er zes overeenkomsten kunnen worden aangegaan gedurende ten hoogste vier jaar (voordat er een vast arbeidscontract ontstaat).
  • Loondoorbetaling niet meer uitsluiten. De loondoorbetalingsverplichting kan de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst alleen worden uitgesloten als dat gebruikelijk is bij het bedrijf waar de werknemer ter beschikking wordt gesteld.
  • Uitzendbeding. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het uitzendbeding. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een arbeidscontract niet onverwijld kan worden beëindigd gedurende de eerste 26 weken (of 78 weken indien deze periode bij cao is verlengd).

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven