Nieuws Publicaties

Pensioenadvies Zoetermeer

Publicaties, 08 oktober 2014

Publicatie in ZOETERMEER INTOBUSINESS 

Weer nieuwe pensioenregels: Pensioenadvies Zoetermeer, onderdeel van Worrell & Jetten, loodst u er door heen!

PensioenopboIntoBusiness worrell en jettenuw is net als volkstuinonderhoud een weinig sexy onderwerp. Desondanks blijkt een relatie tussen beide onderwerpen Nederland in rep en roer te kunnen brengen. Wij doelen natuurlijk op de recent door Staatssecretaris Jetta Klijnsma gedane goedbedoelde uitspraak over moestuintjes. Natuurlijk heeft Nederland haar die ‘slip of the tongue’ allang vergeven, maar haar boodschap is desondanks duidelijk: we moeten ook naar andere vormen van oudedagsvoorziening kijken.

Eigen verantwoordelijkheid

Frans Jetten en Gerard van der Lelie, twee van de drie pensioenadviseurs van Pensioenadvies Zoetermeer, vinden dat Staatssecretaris Klijnsma wel degelijk een actuele ontwikkeling heeft aangekaart. Frans Jetten verduidelijkt: ”Die uitspraak betreft de versobering van pensioenen. Als je straks te weinig pensioen hebt opgebouwd, dan neem je maar een moestuin want dan kun je tenminste zelf je groenten kweken. Haar boodschap was: de overheid is aan het terugtreden waardoor de mensen veel meer voorzieningen zelf moeten regelen en betalen. Teveel mensen denken nog: er is een overheid en er is voor mij pensioen dus ik hoef mij nergens zorgen over te maken. Maar nee, het is je eigen verantwoordelijkheid. Dat is een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. En in dat kader wijzigen per 1 januari 2015 de pensioenregels opnieuw. Opletten dus!

Wettelijke verplichting

Pensioenadvies Zoetermeer wil werkgevers en werknemers een kompas bieden om de weg te vinden in het nieuwe pensioenlandschap. En snel, want, zo zegt Gerard: “Al per 1 januari 2015 gaan de pensioenregels opnieuw veranderen. Verzekeringsmaatschappijen zullen er alles aan doen om de bestaande pensioenregelingen tijdig binnen het nieuwe wettelijk kader te krijgen. Helaas komen zij daarbij met oplossingen die niet altijd rekening houden met de belangen van de werkgever en zijn werknemers.” Frans valt bij: ”Iedere verzekeringsmaatschappij komt in de loop van het vierde kwartaal met een voorstel. De echte uitleg komt pas in 2015, maar dan heeft u als werkgever het nieuwe contract al getekend. Immers, de aanvang van de regeling moet voor 1 januari 2015 geschieden, anders voldoet u als werkgever niet aan de wettelijke eisen en heeft u een probleem.”

Voor DGA en werknemers

Gerard vervolgt: “Door de nieuwe Wet Financieel Toezicht mag alleen nog pensioenadvisering geschieden door adviseurs met een AFM-vergunning. Het verkrijgen van die AFMvergunning vergt een forse opleiding die niet voor iedere verzekeringsagent haalbaar bleek. Daarom is niet iedere tussenpersoon bevoegd en zijn er portefeuilles overgedragen met als gevolg dat u als werkgever in vreemde handen valt. Pensioenadvies Zoetermeer is voor u dé oplossing. Wij zijn onafhankelijke en gediplomeerde adviseurs met AFMvergunning en een breed blikveld. Immers, wij verstrekken al jarenlang advies aan de DGA’s betreffende hun eigen pensioen, stamrecht en alles wat daarmee samenhangt. Wij hebben onze dienstverlening op het gebied van werknemerspensioen nu uitgebreid.”

Een maatwerkoplossing

Frans: “Pensioen is maatwerk, want van bedrijf tot bedrijf verschilt de pensioenregeling. U als werkgever heeft bij het aangaan van die regeling uw afwegingen gemaakt. Nu is de situatie zo dat we later met pensioen gaan waardoor er langer premie wordt betaald en er korter wordt uitgekeerd. Daardoor kunnen de pensioenpremies omlaag. Dat is ook wat de overheid wil. Wij signaleren dat verzekeraars kijken of er nog ruimte in de maximale opbouw is die benut kan
worden zodat de premies hoger blijven, maar dat is niet in uw belang als werkgever en ook niet in het belang van uw werknemers.” Gerard: “Wij vragen de werkgever wat zijn wensen zijn, daarbij ook rekening houdende met de belangen van de medewerkers en met de toekomstverwachtingen van het bedrijf. Immers, wanneer er medewerkers bij komen of het personeelsbestand vergrijst, dan nemen de pensioenlasten toe. En er mogen ook geen grote verschillen ontstaan tussen groepen werknemers naar leeftijd.

Expertise en breed blikveld

Werkgevers doen er goed aan zich voor te bereiden op het voorstel van hun verzekeringsagent of maatschappij: “Als u nu niets doet, dan heeft u per 1 januari 2015 geen keuze meer. Ga daarom nu met ons in gesprek om te bepalen wat u zèlf wilt zodat u nog vóór het einde van het jaar de juiste keuze kunt maken. Daarbij enerzijds rekening houdende met de belangen van uw medewerkers, en anderzijds kijkend naar de financiële gevolgen voor uw bedrijf.”
“De keuze van de werkgever kan een behoorlijke impact binnen het bedrijf hebben. Immers, salaris en pensioen zijn arbeidsvoorwaarden.” zegt Frans. “Uw werknemers moeten instemmen met wijzigingen in de pensioenregeling. Ook dat traject moet u voor het einde van het jaar in beeld hebben. Wij kunnen u handvaten geven om het overleg met uw werknemers tot een goede oplossing te brengen.” Wees gerust kritisch naar uw verzekeringsagent want deze kijkt wellicht onvoldoende naar het belang van uw bedrijf. Wij kijken graag mee vanuit onze expertise en brede blikveld en geven u graag advies of een second opinion.”

 

Pensioenadvies Zoetermeer
Rokkeveenseweg 49 | Zoetermeer
079-3445680/86 | info@pensioenadvieszoetermeer.nl

Tekst Stephan Slee | Fotografie John Brussel

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven