Nieuws Algemeen

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

Algemeen, 22 maart 2018

Wat is een LLP en hoe komt die tot stand?

Handen schuddenEen Limited Liability Partnerschip (LLP) is een Engelse rechtsvorm die in Nederland volledig erkend wordt. De LLP is te vergelijken met een Nederlandse maatschap.

De oprichting van een LLP moet in Engeland plaatsvinden door tenminste twee natuurlijke- of rechtspersonen. De LLP heeft geen een in aandelen verdeeld kapitaal. Nadat de oprichting in Engeland is geschiedt, is ook een inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel verplicht.

Waarom een LLP?

De rechtsvorm heeft verschillende voordelen. De LLP is om te beginnen fiscaal transparant.
De oprichters kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, zodat bij hen de belasting wordt geheven en niet bij de LLP zelf.

Fiscale ondernemersfaciliteiten

De oprichters van een LLP kunnen normaal profiteren van de fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de startersaftrek, de zelstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en de oudedagsreserve.

Een bijkomstig voordeel is dat de gebruikelijk loonregeling (het dga-loon) bij een LLP geen toepassing vindt.

Aansprakelijkheid

Een ander voordeel is de aansprakelijkheid. Bij een maatschap is iedere maat voor gelijke delen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst dan is iedere maat hoofdelijk aansprakelijk.
De oprichters van een LLP zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De LLP is namelijk net als een bv een rechtspersoon.

Haken en ogen

Niet alles is goud wat er blinkt. De regels rondom de LLP worden beheerst door het Engels recht. Hieronder vallen ook de regels met betrekking tot de aansprakelijkheid. Gaat het mis dan vindt de juridische afwikkeling in Engeland plaats.

Let op! De LLP kent geen aandeelhouders, maar zogenaamde partners. Er zijn gewone partners en designated partners die allerlei formele verplichtingen in Engeland hebben. Een intensieve juridische begeleiding is een must.

Alternatief voor maatschap?

De LLP is een goed alternatief voor de maatschap: de aansprakelijk is beperkt en de oprichters profiteren van de fiscale ondernemersfaciliteiten. Het is echter een onbekende figuur in Nederland en er kleven allerlei formele verplichtingen aan het opzetten en instandhouden van deze rechtsvorm. Daarnaast is het Engels recht van toepassing, dus laat u zich hierover op fiscaal en juridisch gebied goed voorlichten.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven