Nieuws Algemeen

Positie werknemers bij doorstart verbeterd

Algemeen, 21 juni 2019

TeamAlleen als er arbeidsvoorwaarden verdwijnen én dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken.

Uitspraak Europese Hof

Het wetsvoorstel borduurt voort op een uitspraak van het Europese Hof inzake kinderopvangorganisatie Estro. Het hof besliste in deze zaak dat de werknemers recht hadden op behoud van hun baan en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Onzekerheid

De uitspraak zorgde voor onzekerheid, omdat niet duidelijk is of de uitspraak ook geldt voor andere, vergelijkbare gevallen. Het kabinet wil met het wetsvoorstel deze zekerheid bieden. Wanneer een bedrijf in moeilijkheden is, is een doorstart namelijk voor de meeste partijen vaak de meest gunstige oplossing.

Arbeidskosten

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat potentiële gegadigden voor een overname inzicht krijgen in de arbeidskosten van het door te starten bedrijf.

Concurrentiebeding

Eveneens wordt geregeld dat voor de werknemers die wel ontslagen worden, een eventueel concurrentiebeding niet kan verhinderen dat zij elders aan het werk gaan. Ook krijgen de ondernemingsraad en personeelsvereniging het recht om advies uit te brengen over een doorstart.

Let op! Er loopt momenteel (tot 31 augustus 2019) een internetconsultatie over dit wetsvoorstel. Na afloop daarvan zal gekeken worden of op basis van het geleverde commentaar het wetsvoorstel nog gewijzigd gaat worden. Aansluitend wordt het ingediend bij de Tweede Kamer.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven