Nieuws Algemeen

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

Algemeen, 26 november 2020

WerknemersverzekeringenDe premies

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?

Premies    2020  2021 
AOW  Ouderdomsfonds  17,90%  17,90% 
ANW  Nabestaandenfonds  0,10%  0,10% 
AWf  Algemeen Werkloosheidsfonds     
AWf-laag    2,94%  2,70% 
AWf-hoog    7,94%  7,70% 
Ufo  Uitvoeringsfonds voor Overheid  0,68%  0,68% 
SFn/Ufo  Uniforme opslag kinderopvangtoeslag  0,50%  0,50%
Aof  Arbeidsongeschiktheidsfonds  6,77%  7,03% 
Whk  Werkhervattingskas  1,28%  1,36% 

Maximumpremieloon in 2021

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog €
57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven