Nieuws Algemeen

Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

Algemeen, 30 januari 2019

Energiebesparende maatregelen

VinkenBesparende maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar.

Per bedrijfstak

De maatregelen zijn per bedrijfstak gerubriceerd. Er zijn 19 verschillende bedrijfstakken. Een voorbeeld van een maatregel voor de hotel- en restaurantbranche is het aanbrengen van led-verlichting.

EML in 2019 vernieuwd

De Erkende Maatregelenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit betekent echter niet dat u, indien u reeds met de uitvoering van maatregelen begonnen was, de maatregelen direct weer moet vervangen.

Waar rapporteert u?

Vanaf dit jaar bent u, als grootverbruiker, verplicht uw maatregelen kenbaar te maken. Rapporteren doet u via het eLoket van de RVO. Uw rapportage moet uiterlijk 1 juli 2019 binnen zijn.

Let op! U moet vóór 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd bij de RVO.

Toezicht en handhaving

Het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de rapportageplicht ligt meestal in handen van de gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is. Alleen bij grotere complexe bedrijven is het de provincie die deze taak uitoefent.

RVO.nl

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

Heeft u vragen over de publicatieplicht, neem dan even contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven