Nieuws Algemeen

Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?

Algemeen, 05 april 2018

Vrijgestelde en belaste prestaties

EuromuntenOrganisaties die zowel belaste als vrijgestelde prestaties leveren, mogen niet alle door hen betaalde btw aftrekken. Dit mag alleen voor goederen en diensten die volledig of gedeeltelijk voor belaste prestaties worden gebruikt.

Naar rato

Uitgangspunt is dat de btw op goederen en diensten die voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden gebruikt, aftrekbaar is naar rato van de belaste omzet.

Voorbeeld: is bijvoorbeeld 70% van uw omzet belast en 30% vrijgesteld, dan is ook 70% van de betaalde btw aftrekbaar van de goederen en diensten die u zowel vrijgesteld als belast gebruikt.

Rijksbijdragen

Onlangs bracht een onderwijsinstelling zijn zaak voor de rechter, omdat de inspecteur de door de instelling ontvangen rijksbijdragen tot de omzet had gerekend. Hierdoor kon de instelling een geringer deel van de betaalde btw aftrekken van de goederen en diensten die zowel vrijgesteld als belast werden gebruikt.

Rijksbijdrage behoort niet tot vergoeding

De rijksbijdrage behoorde niet tot de vergoeding voor de diensten van de onderwijsinstelling. Voor gerichte prijssubsidies is dit meestal wel het geval, maar daarvan was geen sprake. De aftrek van betaalde btw moest daarom worden berekend zonder met de ontvangen rijksbijdrage rekening te houden.

Op basis van werkelijk gebruik

De aftrek van betaalde btw mag ook op basis van het werkelijke gebruik van de goederen en diensten worden berekend, maar alleen als dit een beter beeld oplevert.

Let op! Degene die hiervoor pleit, dient dit dan aannemelijk te maken. De inspecteur had hiervoor echter geen berekeningen aangedragen en dus ging de rechter hieraan voorbij.

Heeft u vragen over de invloed van rijksbijdragen op de btw, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven