Nieuws Publicaties

Samenwerking CarrosserieNL en Worrell & Jetten

Publicaties, 20 augustus 2014

CARROSSERIE 06 |14

SAMENWERKING CARROSSERIENL EN WORRELL & JETTEN:

CarrosserieNL en advieskantoor Worrell & Jetten zijn een samenwerking aangegaan. Onderdeel hiervan is het Sparrer-programma dat Worrell & Jetten als pilot bij CarrosserieNL-lid JS Laadtechniek heeft uitgevoerd. Frank Duijvestijn, partner van Worrell & Jetten en adviseur Bouke van der Heiden leggen uit wat Sparrer inhoudt en wat ondernemers ervaren.

Carosserienl

 

 

JS LAADTECHNIEK OVER SPARRER:

Het in hydraulische laadkleppen gespecialiseerde CarrosserieNL-lid JS Laadtechniek heeft het Sparrer-programma van Worrell & Jetten positief ervaren. Directeur John van der Spek: “Met de adviseur hebben we open gesprekken gevoerd. Enerzijds stelde hij kritische vragen, anderzijds fungeerde hij als klankbord. Dit stelde Worrell & Jetten in staat een analyse te maken van onze sterke en zwakke punten, maar ook van mogelijke kansen en bedreigingen. ”Het Sparrer-programma heeft veel duidelijkheid gebracht over de onderneming. Hoofd boekhouding Casper Hartman zegt: “We hebben nu ook van een onafhankelijke partij (Worrell & Jetten, red.) gehoord dat we als bedrijf goed bezig zijn. Dankzij de Sparrer-methode hebben we onze sterke en zwakke punten voor de toekomst kunnen doorlichten. Vooralsnog heeft het ons geen nieuwe klanten of extra omzet opgeleverd. Maar we zijn ervan overtuigd dat het Sparrer-programma op termijn wel zijn vruchten gaat afwerpen. Dit traject krijgt zeker een vervolg.”

 

Carosserienl2

Stilstand is achteruitgang. Daarom zoekt vrijwel elke onderneming naar manieren om de continuïteit te waarborgen en fi nancieel gezond te zijn. Het probleem is echter dat veel ondernemers werken en leven in de waan van de dag. Tijd maken en zich afvragen hoe veranderingen meester worden gemaakt, vindt weinig plaats. Worrell & Jetten zegt een adviesproduct te hebben ontwikkeld dat ondernemers adequaat helpt het bedrijf naar een hoger plan te tillen. Hierbij is de focus gericht op bewustwording. Progressie boeken “Dit Sparrer-programma legt ondernemers niets op; in tegendeel. Het houdt hen als het ware een spiegel voor”, vertelt Duijvestijn. “Vaak kennen ondernemers de sterke en zwakke punten van hun onderneming wel. Ze weten ook welke kant ze met het bedrijf op willen gaan om beter te presteren, maar komt het er niet van om er gestructureerd mee aan de slag te gaan. Hiervoor reiken wij handvatten aan tijdens strategische gesprekken, waarin we sparren met de klant met als doel hem te prikkelen. Het resultaat is een frisse blik naar onderneming, omgeving en toekomst. Tijdens deze gesprekken blijkt vaak dat mensen meer van hun bedrijf weten dan ze aanvankelijk dachten. Dit leidt tot verrassende en nieuwe inzichten over de wegen die ze willen bewandelen om progressie te boeken.” Tijdens de dialogen tussen de adviseurs en de klant worden over en weer suggesties uitgewisseld om bedrijfsprocessen te optimaliseren of mogelijke problemen te lijf te gaan. “Al discussiërend komen er concrete acties bovendrijven en de manier waarop die gestalte moeten krijgen,” reageert Van der Heiden. “Gedurende het traject begeleiden we ondernemers stap voor stap naar een plan van aanpak op één A4 om het optimaal haalbare resultaat voor het bedrijf te realiseren. Met het oog op de toekomst gerichte strategie, worden concrete en meetbare doelen omgezet in acties en wordt de route uitgestippeld naar duurzame verbetering van de onderneming.”

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven