Nieuws Fiscaal

Schenkingsvrijstelling TOT € 100.000

Fiscaal, 14 augustus 2014

Tot 1 januari 2015 bestaat de mogelijkheid om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken. Al 50.000 mensen zijn u voorgegaan.

Deze vrijstelling is niet beperkt tot kinderen, maar geldt voor iedereen. De schenking dient te worden gebruikt voor de eigen woning. Hiervoor bestaan vier mogelijkheden:

–              Aanschaf eigen woning;
–              Aflossing hypotheek ten behoeve van de eigen woning;
–              Verbouwing ten behoeve van de eigen woning;
–              Aflossen restschuld na verkoop;

Voordeel
Bij een schenking aan uw kinderen is over de eerste € 117.214 10 procent schenkbelasting verschuldigd. Over het meerdere 20 procent. Voor kleinkinderen is dat respectievelijk 18 procent en 36 procent. Indien u schenkt aan een ander persoon is er 30 procent respectievelijk 40 procent schenkbelasting verschuldigd.

De maximale besparing bedraagt zodoende € 40.000.

Termijn
Om gebruik te kunnen maken van de kans om belastingvrij te schenken, dient de schenking vóór 1 januari 2015 te zijn gedaan. Indien de schenking wordt aangewend voor de aankoop van een eigen woning dient de woning voor 1 januari 2015 te zijn overgedragen. Indien de schenking wordt aangewend voor het aflossen van de hypotheek dient de daadwerkelijke aflossing (bij de bank) voor 1 januari 2015 te hebben plaats gevonden.

Indien de schenking wordt aangewend voor een verbouwing van de eigen woning is het van belang dat de schenking voor 1 januari 2015 wordt vastgelegd in een overeenkomst. De schenking dient echter voor 1 januari 2017 te zijn gebruikt voor een verbouwing van de eigen woning.

Verwachting 2015
Vandaag heeft de Minister van Financiën bekend gemaakt dat de regeling niet zal worden verlengd na 1 januari 2015. Indien men gebruik wenst te maken van de belastingvrije schenking zal het daadwerkelijk nog in 2014 moeten worden uitgevoerd.

Vanuit de markt is verzocht om de regeling in 2015 te continueren. Het is afwachten of het kabinet hieraan gehoor geeft. Op basis van de huidige stand van zaken zal voor kinderen met een leeftijd tussen de 18 en de 40 na 1 januari 2015 nog een beperkte vrijstelling gelden indien de schenking wordt aangewend voor de eigen woning. Op basis van 2014 zal deze vrijstelling maximaal € 52.281 bedragen. Dit geldt echter alleen voor kinderen en niet voor andere personen.

Een schenking ten behoeve van de aflossing van een restschuld blijft in 2015 ook tot een bedrag van € 100.000 onbelast.

Daadwerkelijk schenken
Om belastingvrij te kunnen schenken, dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan. Ten eerste dient de schenking schriftelijk te worden vastgelegd. Ten tweede dient altijd een aangifte schenkbelasting bij de belastingdienst te worden ingediend, ook indien er geen belasting is verschuldigd.

Indien u gebruik wenst te maken van het belastingvrij schenken, kunnen wij de schenkingsakte en schenkingsaangifte opstellen voor € 250,- (exclusief btw).

Indien u nog vragen heeft over het belastingvrij schenken, kunt u contact met ons opnemen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven