Nieuws Fiscaal

Schenkingsvrijstelling TOT € 100.000

Fiscaal, 23 september 2013

De eenmalig verhoogde vrijstelling (€ 51.407) voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar wordt vanaf 1 oktober 2013 tijdelijk verruimd. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 100.000. Daarnaast vervalt de eis dat de schenking moet worden gedaan door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. De tijdelijke verruiming geldt tot 1 januari 2015.

De schenkbelasting, zoals we deze regeling nu kennen, heeft voor schenking van ouders aan kinderen een jaarlijkse vrijstelling van € 5.141. Deze vrijstelling kan eenmalig worden verhoogd naar € 24.676 bij een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Indien sprake is van schenkingen ten behoeve van de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning of de aflossing van de eigenwoningschuld kan de jaarlijkse vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 51.407.

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt het bedrag van deze schenkingsvrijstelling verhoogd naar € 100.000. Daarnaast vervalt in deze periode de voorwaarde dat de schenking moet zijn gedaan door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Tip:

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is het dus mogelijk om een beroep op de schenkingsvrijstelling van € 100.000 te doen bij schenking door ouders aan kinderen van 40 jaar en ouder of bij schenkingen tussen willekeurige derden (bijvoorbeeld een schenking aan een kleinkind, een neefje of een vriend). Voorwaarde blijft wel dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

Naast de tijdelijke verruiming geldt er vanaf 1 oktober 2013 ook een structurele verruiming. Vanaf die datum mag de schenking ook worden aangewend voor de aflossing van een restschuld. Deze verruiming blijft ook na 1 januari 2015 gelden.

Neem voor de voorwaarden van de schenkvrijstelling contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven