Nieuws Fiscaal

schenkingsvrijstelling van de eigen woning

Fiscaal, 22 februari 2019

Let op het juist toepassen van de schenkingsvrijstelling van de eigen woning

Soms ontstaat onduidelijkheid over de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. De hiervoor geldende regels zijn soms zeker niet gemakkelijk. Daarom volgt onderstaand een uitleg.

Algemeen
Vanaf 2017 kan gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eenmalige schenking voor een eigen woning. De vrijstelling bedraagt in 2019 € 102.010. Het is mogelijk om de schenking te spreiden over 3 achtereenvolgende jaren.

Indien de schenking bestemd is voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, dan dient het geld uiterlijk in 2021 te worden gebruikt. Schriftelijk dient te worden bewezen dat de schenking is betaald en dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning. Wij adviseren dit in een overeenkomst van schenking vast te leggen.

Door de schenking over 3 achtereenvolgende jaren te spreiden, kan indien hiermee de eigenwoningschuld wordt afgelost deels boeterente worden voorkomen door met deze tranches zo optimaal mogelijk de aflossingsvrije ruimte te benutten.

De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van ouder aan kind geldt niet voor deze schenkingsvrijstelling. Diegene die de schenking ontvangt moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Let op: de belastingvrije schenking komt in de plaats van alle andere vrijstellingen. Dit betekent dat in hetzelfde jaar niet ook nog € 5.428 belastingvrij mag worden ontvangen van ouders of € 2.173 als de schenking van iemand anders wordt ontvangen.

Wordt de schenking van de ouders ontvangen, dan mag een bedrag van maximaal € 26.040 besteed worden aan iets anders dan de woning. Word de schenking in 2 of 3 jaar gedaan? Dan mag in het eerste jaar een bedrag van € 26.040 vrij worden besteed. In het tweede en derde jaar mag € 5.428 belastingvrij worden ontvangen van ouders of € 2.173 als de schenking van iemand anders is gekregen.

Is in het verleden gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling?

Als in het verleden al gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling (belastingvrije schenking voor de eigen woning of dure studie of een belastingvrije schenking die vrij besteedbaar is), dan dient beoordeeld te worden of nog recht is op een aanvullend belastingvrij bedrag.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven