Nieuws Algemeen

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

Algemeen, 23 mei 2019

Twee keer vrijstelling?

EuroIn deze zaak had de verkrijger in 2013 een schenking gekregen van € 20.300 ten behoeve van een eigen woning. Een jaar later, in 2014, ontving zij van dezelfde persoon nog een schenking, dit keer ter grootte van € 20.390. Ze wilde op beide schenkingen de vrijstelling inzake de eigen woning toepassen, maar de rechter ging hier niet in mee.

Wetsgeschiedenis

De rechter was het niet met haar eens dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verruimde schenkvrijstelling van destijds € 100.000 betrekking heeft op de periode 31 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Er wordt in de wet immers duidelijk gesproken over een ‘kalenderjaar’.

Spreiding nu wel mogelijk

Voor de verkrijger is het extra zuur dat een soortgelijke verkrijging momenteel wel twee keer van de vrijstelling kan profiteren. In de wet is namelijk sinds 1 januari 2017 bepaald dat de verkrijging onder voorwaarden gespreid kan worden over drie opvolgende kalenderjaren.

Heeft u vragen over de schenkvrijstelling ten aanzien van de eigen woning, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven