Nieuws Algemeen

Top 10 Eindejaartips voor de ondernemer

Algemeen, 07 november 2019

1. Gebruik de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) optimaal

KlokKeer ook dit jaar vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belastingvrij uit tot een bedrag van 1,2% van de loonsom van uw bedrijf. Benut deze vrije ruimte optimaal en houd er rekening mee dat deze vrije ruimte volgend jaar voor de eerste € 400.000 van uw loonsom 1,7% bedraagt en 1,2% over het meerdere. Komt u dit jaar vrije ruimte tekort, dan kunt u vergoedingen en verstrekkingen wellicht beter doorschuiven naar 2020. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u als werkgever namelijk 80% belasting over het meerdere. Ook als dga mag u gebruikmaken van de vrije ruimte in de WKR.

2. Dit jaar nog dividend uitkeren?

Het belastingtarief van box 2 stijgt in 2020 van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, met name als u het dividend consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij uw bv. Houd er wel rekening mee dat u over uitgekeerd dividend in privé belasting betaalt in box 3, indien u het niet vóór 1 januari 2020 besteedt. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de omvang van uw vermogen. Dit kan maximaal oplopen tot 1,68% over uw vermogen. U kunt dit voorkomen door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in box 2. Bespreek met uw adviseur wat in uw situatie verstandig is.

3. Koop elektrische auto vóór 2020

Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000 zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaalt u 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

4. Voorkom een desinvesteringsbijtelling

Heeft u in 2015 gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer, dan krijgt u te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat u een gedeelte van de destijds ontvangen investeringsaftrek weer moet terugbetalen. U kunt dit voorkomen door het bedrijfsmiddel pas in 2020 te verkopen.

5. Houd rekening met vermogenstoets toeslagen

Als u in aanmerking wilt komen voor toeslagen, mag u op 1 januari van het jaar niet te veel vermogen bezitten. Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget is voor 2019 het maximum € 114.776. Heeft u een partner, dan geldt een maximum van € 145.136. Voor de huurtoeslag geldt een maximum van € 30.360, respectievelijk € 60.720 als u een partner heeft. De bedragen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar zullen naar verwachting iets hoger liggen. Heeft u een vermogen boven de genoemde maxima én recht op een of meer toeslagen, dan kan het raadzaam zijn uw vermogen te drukken. Bijvoorbeeld door een deel van uw hypotheek af te lossen of een geplande, grotere aankoop naar voren te halen. Ondernemers kunnen ook minder vermogen uit het bedrijf naar privé halen, of juist meer vermogen vanuit privé naar het bedrijf overbrengen. Laat u goed adviseren of u actie moet ondernemen en wat in uw geval verstandig is.

6. Verminder als dga uw gebruikelijk loon

Kostenvergoedingen kunt u in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, kunt u het gebruikelijk loon dus € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen. Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2019 minstens € 45.000 dient te bedragen, betaalt u als dga minder belasting in box 1.

7. Nog dit jaar boetevrij inkeren

Als u inkomsten in box 2 niet opgeeft, kunt u hiervoor een navordering plus boete ontvangen. U kunt dit jaar een boete nog voorkomen of verminderen door tijdig in te keren. Dit betekent dat u de inkomsten alsnog opgeeft binnen twee jaar nadat u aangifte heeft gedaan of had moeten doen. Geeft u de inkomsten na deze twee jaar alsnog op, dan krijgt u een lagere boete. Deze ‘inkeerregeling’ geldt nu ook voor inkomsten die belast zijn in box 2, zoals dividend. Deze mogelijkheid gaat per 2020 verdwijnen.
De inkeerregeling geldt nu ook voor binnenlandse inkomsten in box 3, maar ook dat gaat vanaf 2020 verdwijnen. Heeft u dus inkomen in box 2 of binnenlandse inkomsten in box 3 verzwegen, keer dan nog dit jaar in als u navorderingen met boetes wilt voorkomen.

8. Speel in op nieuwe fietsenregeling

In 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak ingevoerd. Net als bij de auto wordt een bijtelling berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets, als deze voor privégebruik ter beschikking staat. Als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer, wordt u verondersteld de fiets ook privé te gebruiken. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Deze bijtelling wordt tot uw inkomen gerekend en hierover betaalt u belasting. De bijtelling omhelst niet eventuele accessoires die worden aangeschaft, zoals regenpakken, fietstassen etc. Daarvoor gelden de normale regels van de werkkostenregeling. U kunt op de regeling inspelen door een fiets pas vanaf 2020 op de zaak te zetten. Tot die tijd kunt u bijvoorbeeld de eigen fiets gebruiken voor zakelijke ritten, waaronder woon-werkverkeer, en hiervoor € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Als het nog lukt, kunt u ook met de Belastingdienst afstemmen nu al de 7%-bijtelling toe te passen.

9. Laatste mogelijkheid voor korting opgebouwd pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als dga heeft u nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat u met reeds opgebouwd pensioen wenst te gaan doen. U kunt:

  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door afkoop met 19,5% korting en zonder revisierente;
  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting;
  • het bestaande pensioen in eigen beheer bevriezen.

De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015, of de fiscale waarde per afkoopdatum als die lager is dan de waarde eind 2015. Koopt u af in 2019, dan bent u derhalve loonheffing verschuldigd over 80,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Bij afkoop in 2019 bent u bovendien geen 20% revisierente verschuldigd.

10. Verminder uw vermogen in box 3

Bezit u veel vermogen in privé, dan betaalt u hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate u over meer vermogen beschikt. In 2019 betaalt u over een belastbaar vermogen van meer dan € 989.736 zelfs 1,68% belasting over het vermogen, ongeacht het behaalde rendement. Het kan bij een hoog privévermogen dan ook lonend zijn om een deel hiervan aan te wenden in uw bedrijf. Op deze manier betaalt u minder belasting in box 3.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven