Nieuws Pensioenadvisering

Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer eindelijk een feit.

Pensioenadvisering, 13 maart 2017

Op 7 maart j.l. is ook de Eerste Kamer (unaniem) akkoord gegaan met het wetsvoorstel Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer (verder PEB). Vanaf 1 april 2017 mag er geen PEB meer worden opgebouwd. De acties die nodig zijn om de opbouw te beëindigen zijn in vrijwel alle gevallen al uitgevoerd.

Om uw geheugen op te frissen over de ins en outs van dit voorstel verwijzen wij u graag naar de Advieswijzer van het SRA  of naar een sterk verkorte versie in de vorm van een korte animatiefilm.

Voor u als DGA zijn er nu belangrijke keuzes te maken. Welke keuze in uw situatie de beste is hangt af van nogal wat factoren. Aan de hand van de gegevens uit onder andere uw jaarrekening, uw aangifte inkomstenbelasting, uw huwelijksgoederenregime en overige informatie omtrent uw oudedagsvoorzieningen stellen wij een berekening op om de (financiële) gevolgen van de keuzemogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens willen wij met u en uw partner het gesprek aangaan om de mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan te bespreken en te komen tot een passend advies.

Indien de keuze is gemaakt dan dienen daar de nodige documenten van te worden opgesteld (overeenkomst afstempeling pensioen, overeenkomst tot afkoop of omzetting in een Oudedagsverplichting, eventuele overeenkomst partnercompensatie, notulen aandeelhoudersvergadering e.d.). Daarna moet deze informatie binnen één maand ook aan de Belastingdienst worden verstrekt. Voor alle situaties geldt een instemmingsvereiste van de (ex-) partner.

Indien u een deel van de pensioenvoorziening extern bij een verzekeringsmaatschappij heeft ondergebracht dan zijn ook hier extra werkzaamheden aan verbonden. Mogelijk kan het verzekerd kapitaal naar de BV worden teruggehaald. Een verzoek hiertoe moet uiterlijk 1 juli a.s. bij de verzekeraar zijn ingediend. Gelet op deze deadline zullen wij aan deze situaties voorrang verlenen.

Afkoop van pensioen moet, indien dit tot de mogelijkheden behoort, bij voorkeur in 2017 worden  uitgevoerd i.v.m. de hoogte van de te verlenen korting. Omzetting van het pensioen naar een Oudedagsverplichting heeft over het algemeen minder spoed en kan tot 31-12-2019 geregeld worden.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

 

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven