Nieuws Algemeen

Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen

Algemeen, 06 februari 2018

Drie scenariobedragen

PensioenDie drie bedragen die pensioenuitvoerders en verzekeraars gaan communiceren aan hun deelnemers zijn gebaseerd op een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Met die drie scenariobedragen krijgt u een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de daarmee samenhangende risico’s.

De drie scenariobedragen worden vanaf medio 2019 getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze bedragen worden vanaf 2019 ook weergegeven op het uniforme pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van de pensioenuitvoerder of verzekeraar ontvangt.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven