Nieuws Algemeen

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

Algemeen, 27 juni 2019

Zakelijk of niet?

RekenmachineTot dit oordeel komt het gerechtshof in Den Bosch in een recent arrest. Een analyse van de leningen door het hof leert dat een deel ervan zakelijk is en een ander deel niet. Alleen de zakelijke leningen leiden tot een aftrek in box 1.

Eigen vermogen?

Op de bankafschriften is bij sommige leningen de vermelding ‘EV’ geplaatst. Het hof gaat ervan uit dat dit duidt op ‘eigen vermogen’, wat iets anders is dan een lening.  Het hof is van mening dat de bewijslast bij de dga ligt als hij vindt dat dit iets anders betekent. Dit lukt de dga echter niet.

Moment van verstrekken

Verder concludeert het hof dat voor een onzakelijke lening het moment van verstrekken van belang is. Daarom moet voor iedere geldverstrekking worden nagegaan of er op dat moment nog sprake was van zakelijk handelen. Van belang is of een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde ook zou aanvaarden. Dit neemt niet weg dat een lening in de loop der tijd nog onzakelijk kan worden.

Latere leningen onzakelijk

Het hof is van mening dat de leningen aan de bv vlak voor het faillissement van de bv niet meer zakelijk zijn. Deze kunnen dan ook niet meer ten laste van het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) worden gebracht. Op dat moment was er namelijk al sprake van een negatieve ontwikkeling van het winkelcentrum waar de onderneming gevestigd was. Het verhoogde risico zou op dat moment niet meer te compenseren zijn met een hogere rente.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven