Nieuws Algemeen

Verreken niet op eigen houtje btw

Algemeen, 13 juni 2018

Uitstel

Wanneer u nog btw verwacht terug te krijgen en u zit bijvoorbeeld krap bij kas, kunt u de inspecteur om uitstel van betaling vragen. Uitstel is mogelijk als u nog btw uit een voorgaand tijdvak  terug krijgt.

Let op! Voor uitstel van betaling moet u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

Voorwaarden

U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aangifte waarvoor u uitstel verzoekt wel op tijd zijn gedaan. Belangrijk is ook dat u de fiscus moet machtigen om de teruggave te gebruiken voor betaling van de af te dragen btw. Verder moet u uw verzoek doen uiterlijk gelijktijdig met de aangifte waarvoor u om uitstel verzoekt.

Tip: De inspecteur kan uw verzoek om uitstel, indien u voldoet aan de voorwaarden, niet weigeren.

BelastingdienstVerrekenen met loonheffing

U kunt ook een verzoek indienen om de btw die u terug krijg te verrekenen met af te dragen loonheffing. Dit doet u met een formulier dat u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst.

Geen eigen rechter

Speel vooral geen eigen rechter door zelf belasting die u nog krijgt te verrekenen met te betalen belasting. Een belastingplichtige ging hiermee onlangs de mist in. Het leverde hem nog een boete op ook, omdat hij de verschuldigde btw te laat had betaald. Hij had immers op eigen houtje dit bedrag lager vastgesteld.

Wilt u uitstel van betaling aanvragen voor uw btw- of andere heffingen? Neem dan even contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven