Nieuws Algemeen

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar

Algemeen, 26 september 2018

Verliesverrekening door bv’s

Verliesverrekening door bv’s vindt plaats in de vennootschapsbelasting. Door de verliesverrekening kunnen positieve en negatieve resultaten veelal tegen elkaar worden weggestreept. Niet onbeperkt, want verliezen kunnen achterwaarts slechts één jaar worden verrekend. Voorwaarts kan dit nu nog negen jaar, maar met ingang van 2019 nog maar zes jaar.

Let op! Een verlies dat na deze periode nog steeds niet verrekenend is, komt te vervallen.

Verliezen in box 2

Als u minstens 5% van de aandelen in een bv bezit, heeft u in fiscale zin een aanmerkelijk belang. Lijdt u verlies bij verkoop van aandelen in een onderneming waarin u een aanmerkelijk belang heeft, dan kunt u dit verlies één jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekenen. Dit kan in beginsel alleen met positieve inkomsten in box 2. Ook deze termijn van negen jaar wordt vanaf volgend jaar teruggebracht naar zes jaar.

Overgangsregeling

Op beide vormen van verliesverrekening is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de nieuwe, kortere termijn van voorwaartse verliesverrekening niet geldt voor verliezen die tot 2019 zijn geleden. Deze verliezen houden gewoon hun bestaande verrekentermijn van negen jaar en verdampen dus uiterlijk pas na 2027.

Verder geldt dat de hoofdregel dat oudere verliezen vóór nieuwere verliezen verrekend worden, niet geldt als dit in de nieuwe situatie, zoals het kabinet voorstelt in het Belastingplan 2019, ongunstig uitpakt voor de belastingplichtige. Op deze manier worden de bestaande regels zoveel mogelijk gerespecteerd.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven