Nieuws Algemeen

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

Algemeen, 01 oktober 2019

Wie betaalt Zvw-premie?

MedischIn sommige gevallen betaalt men de Zvw-premie zelf, in andere gevallen betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de premie. De premie is inkomensafhankelijk en loopt dus op naarmate het inkomen hoger is.

Percentages 2020

Voor 2020 zijn de premies vastgesteld op 5,45% en 6,7%. Welk percentage voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie.

Voor onder meer werknemers en dga’s die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, geldt het hoge percentage van 6,7%. Onder andere zelfstandigen, dga’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en AOW-gerechtigden betalen het lage percentage van 5,45%.

Premiemaximum

De inkomensafhankelijke premie kent ook een maximum premie-inkomen. Dit betekent dat u slechts tot een bepaald maximum inkomen premie betaalt. Het maximum premie-inkomen is voor 2020 vastgesteld op € 57.214. Dit jaar bedraagt het maximum premie-inkomen nog € 55.927.

Dit betekent dat dit jaar voor degenen die het hoge percentage betalen de maximale Zvw-premie € 3.887 bedraagt en in 2020 € 3.833. Voor degenen die het lage percentage betalen is de maximale premie dit jaar € 3.188 en in 2020 € 3.118.

Zorgpremie

Nominale premie en eigen risico

Naast de inkomensafhankelijke premie betaalt u ook nog een nominale premie via uw zorgverzekeraar. Deze premie verschilt per verzekeraar en zal volgend jaar gemiddeld € 37 stijgen. Collectief verzekerden raken tevens in 2020 de helft van hun korting kwijt. Dit scheelt al snel nog eens zo’n € 70. Per saldo kan de nominale premie dus ruim € 100 duurder worden.

Eigen risico

Het eigen risico blijft volgend jaar gehandhaafd op € 385.

Zorgtoeslag

Voor lagere inkomens vindt een gedeeltelijk compensatie plaats via een verhoging van de zorgtoeslag. Ook deze toeslag is inkomensafhankelijk.

Heeft u vragen over de Zvw-premie, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven