Nieuws Algemeen

Vrijstelling reclamebelasting makelaars

Algemeen, 31 mei 2019

Te huurReclamebelasting

Als een gemeente reclamebelasting wil invoeren, dient dit per verordening te gebeuren. Hierin moeten ook eventuele vrijstellingen worden opgenomen. Vrijstellingen moeten op een objectieve en redelijke rechtvaardiging gebaseerd zijn, anders kunnen ze met succes worden aangevochten.

Vrijstellingen

In bovengenoemde zaak deed een ondernemer een beroep op de vrijstellingen inzake de heffing van reclamebelasting die in de gemeentelijke verordening waren opgenomen.

Allereerst beriep hij zich op de vrijstelling voor verplaatsbare, niet-permanente aankondigingen. Deze vrijstelling had met name betrekking op sandwichborden en dergelijke. Maar volgens de rechter ging het hier om permanent bedoelde logo’s op de etalages van belanghebbende. De rechter liet de aanslag reclamebelasting voor de betreffende ondernemer dan ook in stand.

Makelaars vrijgesteld?

De betreffende ondernemer was het ook niet eens met de vrijstelling voor makelaars die vergelijkbare aankondigingen niet belast zagen. Hij beriep zich daarom op het gelijkheidsbeginsel om de vrijstelling ook te kunnen claimen.

Voorkomen van leegstand

De rechtbank was echter van mening dat deze uitzondering voor makelaars was toegestaan vanwege het belang ervan, het voorkomen van leegstand. De reclame door de makelaars stond namelijk in rechtstreeks verband met leegstaande panden.

Heeft u vragen over reclamebelasting, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven