Nieuws Algemeen

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Algemeen, 17 januari 2019

Zelfstandig ondernemer

MedischAls zelfstandig ondernemer geniet u diverse voordelen die u in loondienst niet heeft. Daarom kijkt de fiscus naar de feiten en omstandigheden om te beoordelen of u in fiscaal opzicht zelfstandig genoeg bent. Een belangrijk aspect is dat u als medicus uw beroep voor eigen rekening en risico uitoefent en daarbij ook ondernemersrisico loopt.

Loondienst en zelfstandig

Onlangs bracht een arts en tevens tandarts haar zaak voor de rechter, omdat de inspecteur van mening was dat zij niet als zelfstandig ondernemer kon worden aangemerkt. De vrouw was in loondienst en verrichtte daarnaast diensten voor een maatschap in een ziekenhuis. Voor deze laatste diensten wilde ze als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt.

Declaratierecht

Hof Arnhem/Leeuwarden was eveneens van mening dat de vrouw geen zelfstandig ondernemer was, omdat zij niet zelfstandig, maar op naam van de maatschap declareerde. Bovendien kreeg zij maar 50% van haar declaraties betaald, de rest van die inkomsten gingen naar de maatschap.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het hof hiermee voorbij ging aan de vraag of er sprake was van continuïteit van een onderneming en of er ondernemersrisico werd gelopen. De arts liep, aldus de hoogste rechter, in ieder geval het risico dat zij geen inkomsten had als zij niet voor het verrichten van werkzaamheden werd ingezet. De arts kreeg op dit punt dus gelijk van de Hoge Raad. Vervolgens verwees de Hoge Raad de zaak door naar de lagere rechter om de aspecten continuïteit en ondernemersrisico nader te onderzoeken.

Tip! Voor het zelfstandig ondernemerschap is met name van belang dat u ondernemersrisico loopt. Dat u al dan niet op naam van een ander declareert, is slechts één van een totaal aan aspecten die hierbij van belang kan zijn.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven