Nieuws Algemeen

Wat valt onder agrarisch bedrijfsgebouw en wat niet?

Algemeen, 24 augustus 2018

Afschrijving op gebouwen

KoeienOp een gebouw dat tot het ondernemingsvermogen behoort, kan nog maar beperkt worden afgeschreven. Tot 50% van de WOZ-waarde als u het gebouw zelf in gebruik heeft, en tot 100% van de WOZ-waarde als een gebouw aan een derde ter beschikking is gesteld, bijvoorbeeld via verhuur.

Voorwaarden

Of iets al dan niet behoort tot een gebouw is afhankelijk van verschillende factoren. Bepalend zijn onder meer de onderlinge afstand van de gebouwen, de bouwkundige situatie en de bereikbaarheid vanuit het hoofdgebouw.

Wel bijgebouw

De rechtbanken Zuid-West Brabant en Gelderland leidden uit de wetsgeschiedenis af dat het erom gaat of een bedrijfsmiddel behoort bij een gebouw, daarbij in gebruik of er aan dienstbaar is. In de betreffende rechtszaken ging het om onder meer agrarische bijgebouwen zoals mestsilo’s, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding. Van deze zaken werd bepaald dat ze behoorden bij het agrarische gebouw, dan wel hierbij in gebruik of hier aan dienstbaar waren. Op de bijgebouwen mocht dus niet apart worden afgeschreven.

Geen bijgebouw

De pomp en wateronthardingsinstallatie behoren volgens één van de rechters niet tot het gebouw. Ze konden eenvoudig verwijderd worden en bovendien beschikte de boerderij ook over een gewone drinkwatervoorziening.

Let op! De uitspraak is voor de toekomst extra van belang nu het afschrijven op bedrijfsgebouwen volgens de plannen van dit kabinet vanaf volgend jaar verder wordt ingeperkt voor belastingplichtigen die onder de vennootschapsbelasting vallen, dus vooral bv’s. Daarvoor gaat gelden dat ook voor gebouwen in eigen gebruik nog maar afgeschreven mag worden tot 100% van de WOZ-waarde.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven