Nieuws Algemeen

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Algemeen, 21 september 2018

No-risk polis

RolstoelDe no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers te stimuleren arbeidsbeperkten in dienst te nemen. De regeling houdt in dat u als werkgever een compensatie ontvangt, wanneer uw arbeidsbeperkte werknemer ziek wordt.

Hoe werkt het?

Werknemers met een arbeidsbeperking hebben op grond van de Ziektewet recht op ziekengeld bij ziekte. Dit ziekengeld mag u in mindering brengen op het loon. De regeling is in 1992 ingevoerd. Sinds 2005 is deze verruimd. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook een beroep doen op de no-riskpolis wanneer u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst houdt.

Tip: U kunt als werkgever via het werkgeversportaal op www.uwv.nl nagaan of een sollicitant of werknemer onder de no-riskpolis valt.

Maatregelen om bekendheid te vergroten

Om de effectiviteit te vergroten heeft minister Koolmees een aantal maatregelen aangekondigd.

Zo zal het UWV mogelijkheden inventariseren om de bekendheid van de no-riskpolis bij werkgevers te vergroten. Tevens zullen mensen die onder de doelgroep gaan vallen geïnformeerd worden.

Voor werknemers wordt een ‘bijsluiter’ ontwikkeld, waarin staat op welke financiële voordelen de (toekomstige) werkgever aanspraak kan maken. Deze kan worden toegevoegd aan het cv.

Verder zullen gemeenten werkgevers moeten informeren over welke doelgroepen onder de dekking van de no-riskpolis vallen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven