Nieuws Fiscaal

Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015 verplicht!!!

Fiscaal, 04 juli 2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt de veelbesproken werkkostenregeling verplicht gesteld.
Dit heeft de Staatssecretaris gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Vanaf volgend jaar is er geen keuzemogelijkheid meer tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het wordt de werkkostenregeling.

Voor werkgevers is het dus van groot belang om spoedig in kaart te brengen welke gevolgen de werkkostenregeling voor hun onderneming heeft. Mogelijk dat de werkkostenregeling ongewenste fiscale of financiële gevolgen heeft. Door dit tijdig in kaart te brengen, kan dat mogelijk worden voorkomen.

De werkkostenregeling voor 2015 zal wel op een aantal punten worden aangepast met als doel de huidige bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk te verbeteren.

In totaal zijn er vijf vereenvoudigingsmaatregelen die zullen worden ingevoerd per 2015:

1.  Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidcriterium maakt het mogelijk dat de werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering voorzieningen aan de werknemer ter beschikking stelt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Voorlopig wordt het noodzakelijkheidcriterium alleen geïntroduceerd voor gereedschappen, computers, mobiele telefoons, tablets en dergelijke apparatuur.
Een werkgever kan zodoende een laptop of tablet aan zijn medewerker ter beschikking stellen zonder fiscale gevolgen. Het apparaat dient dan wel in het kader van de bedrijfsvoering te worden verstrekt. Oftewel het apparaat dient een zakelijk doel te hebben. Eventueel privégebruik is dan niet van belang. Het voormalig criterium van minimaal 90 procent zakelijk gebruik voor laptops en tablets en minimaal 10 procent zakelijk gebruik voor mobiele telefoons komt dan ook te vervallen.

2.  Niet maandelijks maar jaarlijks afrekenen

U hoeft straks nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Het is dan niet meer nodig om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.

3.  Concernregeling

Door de introductie van een concernregeling wordt als het ware een collectieve vrije ruimte gecreëerd in plaats van per belastingplichtige. Een concern wordt aanwezig geacht indien er een aandelenbelang is van 95% of meer.

4.  Vrijstelling voor branche-eigen producten

De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de werkkostenregeling gecontinueerd in de vorm van een gerichte vrijstelling.
Personeelskorting is zodoende onbelast. Denk hierbij aan medewerkers van een bakkerij die 25% korting krijgen op het eigen assortiment.

5.  Wegnemen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellen

Voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen zal een gerichte vrijstelling worden ingevoerd. Het is dan niet meer van belang of de werkgever deze voorziening ter beschikking stelt, vergoedt of verstrekt.

Een toelichting van welke voorzieningen hieronder vallen, zal later bekend worden gemaakt.

Vrije ruimte
Deze versoepelingen hebben helaas ook een prijskaartje. Om de vijf voorgestelde maatregelen budgetneutraal te kunnen dekken, gaat de vrije ruimte volgend jaar omlaag van 1,5% naar 1,2%.

Indien u over deze aanpassingen of de werkkostenregeling in het algemeen vragen over heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven